اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با هیات رئیسه دانشگاه

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با هیات رئیسه دانشگاه

وظیفه معاون دانشجویی و فرهنگی فراهم کردن زیر ساختهای فرهنگی است

نشست هیات رئیسه دانشگاه اراک با حضور معاونین دانشجویی و فرهنگی، آموزش و تحصیلات تکمیلی، پژوهش و فناوری، مدیردانشجوئی، مدیرفرهنگی و دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه اراک برگزار گردید. دانشجویان دراین جلسه ضمن تشریح مسائل و مشکلات دانشجوئی خواستار توجه بیشتر به حل آنها از سوی مسئولین دانشگاه شدند.

دانشجویان دراین نشست تحت عنوان تریبون آزاد به مواردی از جمله،توجه بیشتر حوزه پشتیبانی به نظرات دانشجویان با عنایت به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، کم کاری در فعالیتهای فرهنگی و ناچیز بودن اعتبارات در این حوزه، توجه بیشتر به اسلامی شدن دانشگاهها، ایجاد فضای مناسب جهت انتخابات ریاست جمهوری همچنین در زمینه خوابگاههای دانشجوئی و مشکلات خوابگاههای خصوصی و میزان شهریه آنها، ساخت یادمان شهدای دانشگاه از جمله مواردی بودند که دانشجویان خواستار رسیدگی به آنها شدند .

دکتر علیرضا بهرامی معاون دانشجوئی و فرهنگی در جمع دانشجویان گفت؛ شورای صنفی که زحمت برگزاری این نشست را فراهم نموده است و در ایام تعطیلات تابستان هم پیگیر فعالیتهای خوابگاهی و تعمیرات بودندکه جای تشکر از آنها دارد. دکتر بهرامی در ادامه تاکید نمودند،که ما و تمامی همکارانمان در دانشگاه اراک تلاش و همت خود را بکار گرفته ایم تا رفاه مناسبی برای دانشجویان فراهم کنیم .

معاون دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه اراک در زمینه سوالات بیشمار دانشجویان در زمینه فعالیتهای فرهنگی و کمی و کاستی ها آن خاطر نشان کردندکه حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی وظیفه فراهم کردن زیر ساختها جهت انجام فعالیتهای فرهنگی واجتماعی را در دانشگاهها بر عهده دارد و ما هم در این  راستا حرکت و فعالیت میکنیم.


دانشکده ها

ویدیو ها