جهت مشاهده راهنمای شیوه نامه انتخاب دانشجوی نمونه اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده راهنمای شیوه نامه انتخاب دانشجوی نمونه اینجا کلیک نمایید

از دانشجویان دارای شرایط شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق شیوه نامه نسبت به دانلود فرم انتخاب دانشجوی نمونه از لینک زیر اقدام نمایند.

خواهشمند است فرم های مربوطه را تا تاریخ 29 آبان تکمیل نموده و به کارشناس فرهنگی و دانشجویی دانشکده تحویل نمایید.

جهت مشاهده راهنمای شیوه نامه انتخاب دانشجوی نمونه اینجا کلیک نمایید