حضور دانشکده کشاورزی و محیط زیست دانشگاه اراک در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان

حضور دانشکده کشاورزی و محیط زیست دانشگاه اراک در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک شانزدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها ماشین آلات و ادوات کشاورزی سه شنبه چهاردهم آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی افتتاح شد.

دانشکده کشاورزی و محیط زیست دانشگاه اراک نیز به عنوان دانشکده تخصصی در این حوزه در این نمایشگاه حضوری پر رنگ پیدا کرد.

انتقال تجربیات و استفاده از ظرفیت های  علمی دانشگاه در این حوزه از اهداف شرکت در  نمایشگاه است.

در اولین روز از این نمایشگاه معاون وزیر کشاورزی و استاندار مرکزی از غرفه  دانشکده کشاورزی و محیط زیست بازدید کردند.