حضور دانشگاه اراک در بین 800 دانشگاه برتر جهان در حوزه فنی و مهندسی

حضور دانشگاه اراک در بین 800 دانشگاه برتر جهان در حوزه فنی و مهندسی

در رتبه بندی اخیر موسسه تایمز دانشگاه اراک در بین 800 دانشگاه برتر جهان در حوزه فنی و مهندسی قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در رتبه بندی اخیر موسسه تایمز دانشگاه اراک در بین 800 دانشگاه برتر جهان در حوزه فنی و مهندسی قرار گرفت. 
دکتر مهران شاه منصوری مدیر امور پژوهشی دانشگاه اراک در تصریح این خبر افزود: در این رتبه بندی 41 دانشگاه ایرانی در میان 1188 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند. رتبه‌بندی موضوعی تایمز 2022 در دو موضوع علوم کامپیوتر و علوم مهندسی منتشر شد و 41 دانشگاه کشورمان در علوم مهندسی و 12 دانشگاه نیز در علوم کامپیوتر توانستند با کسب معیارها و شاخص‌های تعریف شده در میان دانشگاه‌های برتر جهان قرار بگیرند
 
وی در راستای معرفی نظام رتبه بندی تایمز اظهار کرد: رتبه ‌بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها است که نخستین بار در سال 2004 با همکاری "تایمز" و "کیو اس" تحت عنوان رتبه‌بندی "تایمزکیو اس" و از سال 2010 به بعد با همکاری موسسه "تامسون رویترز" منتشر شد. در سال 2017 به 13 دانشگاه و در سال 2018 به 18 دانشگاه و در سال 2019 و 2020 و 2021 به ترتیب به 29، 40 و 47 دانشگاه افزایش‌ یافته است. بهترین رتبه ایران در سال ۲۰۲۲، بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۵۱ است، این در حالی است که بهترین رتبه ایران در سال گذشته بازه ۳۵۰-۳۰۱ بوده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مرکز ISC ادعا کرده است بر ارائه دقیق‌ترین رتبه‌بندی و ارزیابی 13 شاخصه مهم از یک دانشگاه ایده‌آل تمرکز دارد. 3 پارامتر مهم شامل آموزش، تحقیق و پژوهش هریک با 30 درصد تاثیر و چشم‌انداز جهانی و درآمد صنعتی هر یک با 5 درصد تاثیر است؛ در قسمت آموزش مسائلی مانند میزان شهرت، تعداد دانشجویان نسبت به اعضای هیئت علمی، میزان دانشجویان کارشناسی نسبت به دکترا، میزان دانشجویان دکترا نسبت به اعضای هیات علمی و سرمایه‌های سازمان بررسی می‌شوند.