حضور دانشگاه اراک در رتبه بندی تایمز دانشگاه های برتر آسیا در سال 2023

حضور دانشگاه اراک در رتبه بندی تایمز دانشگاه های برتر آسیا در سال 2023

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در ویرایش 2023 نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» ، نام 928 مؤسسه از 36 کشور در کل دانشگاه های آسیا در فهرست پایانی قرار گرفته اند. در رتبه بندی اعلام شده، دانشگاه اراک توانست رتبه آسیایی 600 – 501 را در بین دانشگاه های آسیا به خود اختصاص دهد. پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین پایگاه‌های ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان شناخته می‌شود. در رتبه بندی مذکور از 13 شاخص در قالب 5 معیار آموزش (25)، پژوهش (30)، استنادات (30)، درآمد صنعتی (7.5) و وجهه بین المللی (7.5) استفاده می گردد. یادآور می شود بر اساس رتبه بندی جهانی تایمز که پیش از این اعلام شده بود، دانشگاه اراک در جایگاه جهانی 1500 - 1201 قرار دارد.

آدرس کوتاه :