حضور مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه اراک

حضور مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه اراک


پیشرفت مرکز مشاوره دانشگاه اراک در گسترش و ارتقای اتاق های مشاوره چشم گیر بوده است.

حضور مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه اراک

پیشرفت مرکز مشاوره دانشگاه اراک در گسترش و ارتقای اتاق های مشاوره چشم گیر بوده است.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر نعیمی، مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری طی سفری یک روزه از مرکز مشاوره دانشگاه اراک، اداره سلامت، سراهای دانشجویی و سلف سرویس غذاخوری دانشجویان بازدید نمود.
 
دکتر نعیمی در جلسه ای با حضور اعضای شورای سلامت دانشگاه، متشکل از ریاست دانشگاه، معاونین دانشجویی، فرهنگی، اداری ومالی، ریاست اداره سلامت و مرکز مشاوره دانشگاه، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه اظهار کرد: وظیفه جهت دهی و حمایت خط مشی، سبک زندگی سلامت دانشجویان بر عهده ماست که از مهم ترین وظایف شورای سلامت در دانشگاه هاست.
 
وی در ادامه با اشاره به طرح های اجرا شده و نتیجه موثر آنان از سوی دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم گفت: از طرح های اخیر اجراشده در دانشگاه ها طرح سیمای زندگی با هدف بررسی سبک زندگی و ارتقای سلامت روانی – اجتماعی دانشجویان، بود که نتایج امیدوار کننده ای در زمینه روند مثبت نگرش در زمینه های آینده شغلی، احساس امنیت و داشتن انگیزه و امید برای آینده در میان دانشجویان حاصل شد.
 
دکتر مستعان معاون دانشجویی دانشگاه نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از حمایت های دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم از اجرای موفق و موثر طرح پات و طرح سیمای زندگی در دانشگاه اراک خبر داد و اظهار کرد: اجرای طرح پات  (پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان) موجب کاهش ۳۰ درصدی تعداد دانشجویان مشروط در نیمسال گذشته شده است.
 
در ادامه این سفر یک روزه نیز، جلسه ای با حضور مشاورین مرکز مشاوره، و اعضای کانون همیاران سلامت دانشگاه اراک برگزار شد و در آن به مسائلی از قبیل: تغییرات و ارتقای محسوس اتاق های مشاوره از ابتدای نیمسال، راه اندازی مشاوره و نوبت دهی آنلاین در مرکز مشاوره دانشگاه و برگزاری گردهمایی های مساله محور در دانشگاه پرداخته شد.
آدرس کوتاه :