حمایت وزارت علوم از لغو قرارداد اعضای غیرقانونی هیات علمی دانشگاه آزاد

حمایت وزارت علوم از لغو قرارداد اعضای غیرقانونی هیات علمی دانشگاه آزاد

معاون آموزشی وزارت علوم:
▫️حضور اساتید یک دانشگاه به صورت نیمه وقت در دانشگاه دیگر خلاف قانون است.
▫️اقدام دانشگاه آزاد در خاتمه به کار تعدادی از اساتید پاره وقت این دانشگاه در راستای سیاست‌های وزارت علوم است و از این حرکت حمایت می‌کنیم.
▫️با این سیاست که وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد سر و سامان بگیرد، کاملا موافق هستیم.
▫️اقدام این دانشگاه در لغو قرارداد تعدادی از اعضای هیات علمی پاره وقت را در راستای سیاست‌های آموزش عالی دانسته و از آن حمایت می‌کنیم.


دانشکده ها