خبرهای کوتاه دانشکده فنی و مهندسی:

خبرهای کوتاه دانشکده فنی و مهندسی:

جلسه مشترک شرکت برق منطقه ای باختربا دانشکده فنی و مهندسی بر اساس درخواست گروه برق دانشکده فنی دانشگاه اراک، جلسه ای با برق منطقه ای باختر در تاریخ برگزار گردید. موضوع جلسه: بحث و بررسی و تعیین اولویت های تحقیقاتی آتی شرکت برق منطقه ای باخترنهایتاً مقرر گردید موضوعات مورد توافق، در فرم­های پیشنهاد موضوع مصوب شرکت برق باختر توسط گروه برق ارسال گردد تا در اولویت های اعلامی سال آینده از آنها استفاده شود. مراسم آشنایی دانشجویان با امکانات و مزایای پارک علم و فن آوری اراک مراسم آشنایی با پارک علم و فن آوری اراک با شرکت...

جلسه مشترک شرکت برق منطقه ای باختربا  دانشکده فنی و مهندسی

بر اساس درخواست گروه برق دانشکده فنی دانشگاه اراک، جلسه ای با برق منطقه ای باختر در تاریخ  برگزار گردید.

موضوع جلسه: بحث و بررسی و تعیین اولویت های تحقیقاتی آتی شرکت برق منطقه ای باخترنهایتاً مقرر گردید موضوعات مورد توافق، در فرم­های پیشنهاد موضوع مصوب شرکت برق باختر توسط گروه برق ارسال گردد تا در اولویت های اعلامی سال آینده از آنها استفاده شود.

مراسم آشنایی دانشجویان با امکانات و مزایای پارک علم و فن آوری اراک

مراسم آشنایی با پارک علم و فن آوری اراک با شرکت کارشناسان محترم پارک مزبور و با همت انجمن علمی برق دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

سومین سری از جلسات آشنایی گروه صنایع و کار آفرینی

به همت انجمن علمی صنایع و با دعوت از 2 تن از اساتید گروه و 2 تن از کار آفرینان استان در سالن شهید علم الهدی و با شرکت فعال دانشجویان برگزار گردید.

مراسم جاماندگان اربعین در دانشکده فنی و مهندسی

به همت دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین الهامی نیا درسالن شهید علم الهدی دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

برنامه کتابخوانی: معرفی کتاب فاخر نامیرا با حضور نویسنده­­ی محترم کتاب

برنامه ی مذکور به همت بسیج دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشکده ی فنی و مهندسی در سالن شهید علم الهدی برگزار گردید. به شرکت کنندگان در جلسه یک جلد کتاب نامیرا از طرف معاونت فرهنگی دانشکده اهداء گردید.