خرید بیش از ۹۱ دستگاه و تجهیزات دستگاهی به منظور مجهز سازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

خرید بیش از ۹۱ دستگاه و تجهیزات دستگاهی به منظور مجهز سازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

آزمایشگاه های دانشگاه اراک،طی دو سال اخیر با اعتباری بالغ بر ۸۸ میلیارد ریال، تجهیز و بازسازی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک و کلیه آزمایشگاه های زیر مجموعه با مبلغی بالغ بر ۸۸ میلیارد ریال که از دو محل اعتبار وام ریالی و بودجه تخصیصی شاعا انجام شده است ، تجهیز و بازسازی شد.
دکتر کاوه خسروی، رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در این رابطه اظهار کرد: تمامی تجهیزات خریداری شده با تصویت دانشکده ها و از کانال نمایندگان آنها در شورای امور ازمایشگاه ها و کارگاه ها و از طریق این شورا تصویب و مورد خریداری قرار گرفته است.
وی افزود: در خرید های تجهیزات های تک شامل دستگاه های ICP، XRF، DLS، TGA، VSM و پتانسیل زتا، شرایط و مقررات وزارت علوم و شاعا از جمله مورد کاربرد داشتن برای چندین گروه آموزشی، امکان ارائه خدمت به بیرون دانشگاه، عدم وجود دستگاه مشابه در استان که خدمات عمومی ارائه دهد، تصویب در منطقه 4 پژوهشی، رعایت شده و در نهایت همگی در کارتابل شاعا آپلود و مورد تصویب قرار گرفته اند.

لیست تجهیزات خریداری شده به تفکیک دانشکده ها:

 

جدول 1: خرید از وام ریالی بانک تجارت

موارد استفاده دستگاه

مبلغ )ریال)

نام شرکت

نام دستگاه

گروه متقاضی

ردیف

اندازه گیری phمحلول

119900000

پارمیس طب

پی اچ متر رومیزی مدل bp3001

دانشکده کشاورزی

مهندسی باغبانی

1

اندازه گیری جرم مواد

359700000

پارمیس طب

ترازو سه رقم اعشار مدل xb320m

2

جابه جایی حجم متغییری از محلول ،حجمی بین کمترین و بیشترین حجم محلول.

54500000

پارمیس طب

سمپلر آزمایشگاهی متغییر مدل ap1000

3

جابه جایی حجم متغییری از محلول ،حجمی بین کمترین و بیشترین حجم محلول.

27250000

پارمیس طب

سمپلر آزمایشگاهی متغییر مدل ap1000

دانشکده کشاورزی علوم دامی

4

اندازه گیری جرم مواد

93740000

پارمیس طب

ترازو مدلek300 I

5

اندازه گیری phمحلول

119900000

پارمیس طب

پی اچ متر رومیزی مدل bp3001

6

اندازه گیری جرم مواد

215820000

پارمیس طب

ترازو مدلek300 I

7

جابه جایی حجم معینی از محلول

42510000

پارمیس طب

نوک سمپلر فیلتردار کریستالی پایه بلند استریل

8

جابه جایی حجم معینی از محلول

9919000

پارمیس طب

نوک سمپلر فیلتردار آبی استریلFT101/RN

9

سنجش میزان گازهای خروجی دودکش و میزان آلایندگی دود جهت استفاده در آزمایشگاه معتمد محیط زیست

2096887500

مهرکاناز صنعت

دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش مدل testo350

دانشکده کشاورزی

محیط زیست

10

قطعات مربوط به ربات لاکپشتی جهت آموزش رباتیک بنا به درخواست گروه کامپیوتر

526622600

هوشمند افزار

TURTLEBOT3 Waffle Pi

دانشکده فنی

گروه کامپیوتر

11

403191000

هوشمند افزار

OpenManipulator-X RM-X52-TNM

12

48799300

هوشمند افزار

OpenCR1.0

13

7978800

هوشمند افزار

DYNAMIXEL Shield

14

18044950

هوشمند افزار

U2D2

15

2338050

هوشمند افزار

SMPS2Dynamixel

16

741200

هوشمند افزار

SMPS for Bioloid

17

در زمینه اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات بنا به درخواست گروه مکانیک

3134690125

بهارنیک

تجهیزات مودال

دانشکده فنی

گروه مکانیک

18

استفاده در تمرینات انسدادی بنا به درخواست گروه گروه تربیت بدنی

48000000

قامت پویان

پک تمرینات انسدادی

تربیت بدنی

 

19

2800000

قامت پویان

متر آنتروپومتریک

20

135000000

قامت پویان

وسیله ارزیابی قدرت عضلانی MMT 100

21

11600000

قامت پویان

پالس اکسی متر

22

4700000

قامت پویان

فوم رول 45 سانتی متر

23

8200000

قامت پویان

فوم رول 60 سانتی متر

24

17200000

قامت پویان

بوس بالدار ساده و اجدار

25

3450000

قامت پویان

نردبان چابکی 6 ضلعی

26

33800000

قامت پویان

وال بار درجه یک

27

شامل تجهیزات ارزیابی بدنی و توانبخشی بنا به درخواست گروه تربیت بدنی

75500000

قامت پویان

پک کامل ارزیابی پاسچر

28

11400000

قامت پویان

کیف حمل ویژه تجهیزات اندازه گیری

29

ساعت ورزشی

بنا به درخواست گروه تربیت بدنی

159140000

شرکت زیگورات

Polar M430

30

ساعت ورزشی

بنا به درخواست گروه تربیت بدنی

51230000

شرکت زیگورات

Polar A270

31

شامل تجهیزات ارزیابی مغزی و بنا به درخواست گروه تربیت بدنی

10900000

اطلس آزما پیشرفته

SrvHW Trbl and Repair Type D

32

232987500

اطلس آزما پیشرفته

نرو فیدبک

 

تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای، است که جهت مطالعات و کاربردهای بالینی استفاده میشود.بنا به درخواست گروه بیومکانیک

1000000000

پرتو دانش

دستگاه دو کاناله تحریک الکتریکی مغز Tdcs

دانشکده کشاورزی

گروه بیومکانیک

33

جهت استفاده در گروه صنایع دستی

1050000000

شرکت کورهبان شمال

کوره الکتریکی

 

هنر

35

جهت ساخت محلول از مواد جامد جهت استفاده محلولسازی نمونه ها در دستگاه ICP

4598165000

آرمان آفرین آزما

Micro-wave digestion   (ICPوسیله جانبی دستگاه )

 

38

تعیین توزیع و اندازه نانو ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون به درخواست گروه فیزیک ،شیمی ، زیست، مهندسی شیمی، مواد و ..(در استان مرکزی این دستگاه موجود نمی باشد لذا مورد درخواست متقاضیان بیرون از  انشگاه نیز می باشد

9374000000

دانش پژوهان طیف آزما

دستگاه تفرق دینامیکی نور (DLS)

39

تعیین بار نانو ذرات در سوسپاسیونها ی کلوئیدی جهت کنترل برهمکنش الکتریکی بین ذرات

مکمل دستگاه DLS بوده و همان کاربرد و توجیه را دارد.

8611000000

دانش پژوهان طیف آزما

دستگاه پتانسیل زتا  (zeta potential)

40

جهت راه اندازی دستگاه GC موجود در آزمایشگاه مرکزی

مورد درخواست گروه های شیمی، مهندسی شیمی، دانشکده کشاورزی، و همچنین متقاضی از بیرون دانشگاه

599500000

دانش پژوهان طیف آزما

ستون دستگاه GC

41

جهت راه اندازی دستگاه HPLCموجود در آزمایشگاه مرکزی مورد درخواست گروه های شیمی، مهندسی شیمی، دانشکده کشاورزی، و همچنین متقاضی از بیرون دانشگاه

970100000

دانش پژوهان طیف آزما

ستون دستگاه HPLC

42

 

36/458/181/525

جمع کل خرید از وام ریالی بانک تجارت

جدول 2: خرید از شاعا

موارد استفاده دستگاه

مبلغ )ریال)

نام شرکت

نام دستگاه

گروه

ردیف

آنالیز عنصری مواد تا دقت یک درصد بنا به درخواست گروههای مهندسی شیمی و مهندسی مواد و شیمی و بر اساس تفاهم نامه با سازمان صنایع و معادن استان، چنین دستگاهی که  اختصاصی نبوده و به عموم سروویس دهد، در استان مرکزی موجود نمی باشد.

13/632/191/820

آریا فن ورزان

XRFطیف سنج

آزمایشگاه مرکزی

43

آنالیز عنصری مواد جامد و محلول تا دقت یک ppm بنا به درخواست گروههای مهندسی شیمی و مهندسی مواد و شیمی مورد استفاده در صنایع معدنی و محیط زیست چنین دستگاهی که  اختصاصی نبوده و به عموم سروویس دهد، در استان مرکزی موجود نمی باشد

22/766/830/000

آرمان آفرین آزما

ICPطیف سنج

آزمایشگاه مرکزی

45

برای اندازه گیری غلظت اسید نوکلئیک در حجم نمونه ی یک میکرولیتری بنا به درخواست گروه زیست شناسی

3/002/140/130

سهیل فن تاک

اسپکتروفتومتر نانو دراپ

دانشکده علوم پایه گروه زیست

44

اندازه گیری phمحلول

13979250

نمایشگاه ساخت داخل

اندازه گیری PH

کشاورزی

مهندسی آّب

46

 جهت طیف بینی اتمی  

345802500

نمایشگاه ساخت داخل

نورسنج شعله ای

47

این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند

89271000

نمایشگاه ساخت داخل

انکوباتور

48

تکنولوژی جدید جهت اندازه گیری پارامترهای آب

470880000

نمایشگاه ساخت داخل

آنالایزور آب

49

اندازه گیری کننده کدورت آب

29430000

نمایشگاه ساخت داخل

کدورت سنج

50

 

181666485

نمایشگاه ساخت داخل

کنترولر دینامومتر

فنی گروه مکانیک

51

کلیه تجهیزات جهت استفاده در آزمایشگاه گروه عمران میباشد بنا درخواست گروه عمران

124260000

نمایشگاه ساخت داخل

مدل برش خورده پمپ غوطه وری

فنی گروه عمران

 

52

127530000

نمایشگاه ساخت داخل

مدل برش خورده پمپ پیستونی

53

139520000

نمایشگاه ساخت داخل

مدل برش خورده پمپ لجن کش

54

192930000

نمایشگاه ساخت داخل

مدل برش خورده پمپ توربینی

55

232497000

نمایشگاه ساخت داخل

دستگاه مطالعه هیدرولو‍‍ژی

56

191295000

نمایشگاه ساخت داخل

توربین آبی فرانسیس

57

147150000

نمایشگاه ساخت داخل

توربین آبی پیلتون

58

186390000

نمایشگاه ساخت داخل

توربین آبی محوری

59

105948000

نمایشگاه ساخت داخل

پمپ گریز از مرکز

60

108891000

نمایشگاه ساخت داخل

پمپ های سری و موازی

61

149330000

نمایشگاه ساخت داخل

اندازه گیری افت فشار و اصطکاک در لوله ها، اتصالات و شیرالات

62

دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده می باشد

30214113

نمایشگاه ساخت داخل

اسپکتروفتومتر UV-VIS

علوم پایه گروه فیزیک

 

63

قابلیت پردازش سطوح فلزی و غیرفلزی در ابعاد صنعتی را دارد

359700000

نمایشگاه ساخت داخل

دستگاه جت پلاسمای اتمسفری

64

 جهت اندازه گیری های استاندارد سلول های خورشیدی

412020000

نمایشگاه ساخت داخل

دستگاه شبیه ساز خورشیدی

65

 

20601000

نمایشگاه ساخت داخل

لیزر

علوم پایه گروه شیمی

 

66

وسیله جانبی دستگاه لیزر

27468000

نمایشگاه ساخت داخل

ماژول لیزر

67

جهت همگن کردن محلول

204375000

نمایشگاه ساخت داخل

همگن کننده مافوق صوت

68

جهت پدید آوردن لایه‌های نازک در مقیاس های میکرومتری و نانومتری استفاده می‌شود

115758000

نمایشگاه ساخت داخل

اسپین کوتر

69

 

13734000

نمایشگاه ساخت داخل

پمپ خلا روغنی

71

 برای جداسازی و اندازه گیری اجزای طیفی یک نمونه به کار برده میشود.

640920000

نمایشگاه ساخت داخل

طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز

72

اندازه گیری جرم مواد

60495000

نمایشگاه ساخت داخل

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

73

به منظور خشک کردن و استریل کردن

173489850

نمایشگاه ساخت داخل

آون 55 لیتری با کنترل دقیق دیجیتال

74

با سرعت 18500  دور بر ساعت چرخش می‌کند و محتویات مواد مختلف را بر اساس چگالی از یکدیگر جدا میکند

533418750

نمایشگاه ساخت داخل

سانتریفیوژ آزمایشگاهی سرعت بالا (18500 دور بر دقیقه)

75

با سرعت 14000  دور بر ساعت چرخش می‌کند و محتویات مواد مختلف را بر اساس چگالی از یکدیگر جدا میکند

103822500

نمایشگاه ساخت داخل

سانتریفیوژ آزمایشگاهی سرعت بالا (14000 دور بر دقیقه)

76

به منظور خشک کردن و استریل کردن

300513000

نمایشگاه ساخت داخل

آون آزمایشگاهی 400 درجه 60 لیتری

77

اندازه گیری phمحلول

74090025

نمایشگاه ساخت داخل

پی اچ متر و دماسنج رومیزی

78

اندازه گیری phمحلول

139512915

نمایشگاه ساخت داخل

پی اچ متر و هدایت سنج و دما سنج رومیزی

79

به منظور تعیین اپتیمم مقدار ماده منعقد کننده  pH موجود در آب

112815000

نمایشگاه ساخت داخل

جارتست

80

اتاقک UV جهت تابش اشعه ماوراء بنفش به صفحات سیلیکاژل TLC میباشد

15843150

نمایشگاه ساخت داخل

اتاقک UV(کابینت TLC)

81

این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند

96138000

نمایشگاه ساخت داخل

انکوباتور 8 لیتری

82

جهت جرم گیری و شستشوی انواع قطعات بکار می­رود

119682000

نمایشگاه ساخت داخل

حمام مافوق صوت

83

 منظور گرم کردن و حرارت دادن آهسته مایعات

256041000

نمایشگاه ساخت داخل

هات پلیت مگنت

84

پمپ مکنده و وکیوم کننده

143880000

نمایشگاه ساخت داخل

پمپ وکیوم مریک تک فاز دو مرحله ای MV0010 DS

85

جهت ساخت قرص­های نمونه مربوط به دستگاه XRF

245250000

نمایشگاه ساخت داخل

دستگاه پرس خودکار

آزمایشگاه مرکزی

 

86

جهت اندازه‌گیری و بررسی خواص و رفتار مغناطیسی مواد مختلف دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس و غیره بنا به درخواست گروه فیزیک، شیمی، نانو، مواد، مهندسی شیمی

18966000000

نمایشگاه ساخت داخل

مغناطیس سنج نمونه مرتعش (vsm)

87

جهت راه اندازی دستگاه AFM

مورد درخواست فیزیک، شسیمی، زیست، مهندسی شیمی، مواد و..

62130000

نمایشگاه ساخت داخل

تیپ  میکروسکوپ AFM غیر تماسی

88

ندازه گیری جرم مواد

جهت آزمایشگاه مرکزی

61312500

نمایشگاه ساخت داخل

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

89

 روشی برای بررسی و کشف نحوه ی رفتار یک ماده در مقابل حرارت می باشد بنا به درخواست گروه مهندسی شیمی و مهندسی مواد و گروه شیمی، زیست، و..

498184500

نمایشگاه ساخت داخل

آنالیز حرارتی جرمی(TGA)

90

اندازه گیری phمحلول

25996500

نمایشگاه ساخت داخل

پی اچ متر رومیزی مدل

91

10/924/059/025

مبلغ کل خرید تجهیزات نمایشگاه داخل

 

1/232/284/240

متمم قرارداد نمایشگاه ساخت داخل(به دلیل افزایش قیمت دستگاهها )

51/557/505/215

 

کل مبلغ خرید از بودجه شاعا

                     

 

 

لازم به ذکر است موارد ذیل نیز که جزو دستگاه ها حساب نمی شوند، از محل بودجه شاعا هزینه گردیده است:

 

ردیف

محل هزینه­کرد

مبلغ(ریال)

1

آماده سازی محل جدید انبار شیمی

300/000/000

2

خریدیک دستگاه کامپیوتر و پرینتر دستگاه ICP

150/000/000

3

هلیوم جهت تزریق در دستگاه NMR

450/000/000

4

خرید وسایل جانبی دستگاه کشش موجود در دانشکده فنی(با به درخواست دکتر نعمت زاده)

100/000/000

5

کمک به زیرساخت آموزش مجازی طبق دستور وزارت

1/500/000/000

 

 

همچنین موارد ذیل  از محل بودجه شاعا در برنامه خرید آزمایشگاه می باشد که امور اداری آن شروع شده و در جریان می باشند :

 

ردیف

نام دستگاه

کاربرد

مبلغ(ریال)

1

  UPS   مرکزی 

حفظ سلامتی دستگاه ها در برابر نوسانات برقی

3/000/000/000

2

کپسول آرگون دستگاه ICP

مرتبط به دستگاه ICP

609/855/000

3

هود مخصوص دستگاه ICP

مرتبط به دستگاه ICP

355/000/000

4

خریدیک دستگاه کامپیوتر و پرینتر دستگاه DLS

مرتبط به دستگاه DLS

150/000/000

5

دستگاه غبارسنج محیطی بنا به درخواست گروه محیط زیست

 

1/226/250/000