خرید بیش از ۹۱ دستگاه و تجهیزات دستگاهی به منظور مجهز سازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

خرید بیش از ۹۱ دستگاه و تجهیزات دستگاهی به منظور مجهز سازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک و کلیه آزمایشگاه های زیر مجموعه با مبلغی بالغ بر ۸۸ میلیارد ریال که از دو محل اعتبار وام ریالی و بودجه تخصیصی شاعا انجام شده است ، تجهیز و بازسازی شد.
دکتر کاوه خسروی، رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در این رابطه اظهار کرد: تمامی تجهیزات خریداری شده با تصویت دانشکده ها و از کانال نمایندگان آنها در شورای امور ازمایشگاه ها و کارگاه ها و از طریق این شورا تصویب و مورد خریداری قرار گرفته است.
وی افزود: در خرید های تجهیزات های تک شامل دستگاه های ICP، XRF، DLS، TGA، VSM و پتانسیل زتا، شرایط و مقررات وزارت علوم و شاعا از جمله مورد کاربرد داشتن برای چندین گروه آموزشی، امکان ارائه خدمت به بیرون دانشگاه، عدم وجود دستگاه مشابه در استان که خدمات عمومی ارائه دهد، تصویب در منطقه ۴ پژوهشی، رعایت شده و در نهایت همگی در کارتابل شاعا آپلود و مورد تصویب قرار گرفته اند.

لیست تجهیزات خریداری شده به تفکیک دانشکده ها:

 

جدول ۱: خرید از وام ریالی بانک تجارت

موارد استفاده دستگاه

مبلغ )ریال)

نام شرکت

نام دستگاه

گروه متقاضی

ردیف

اندازه گیری phمحلول

۱۱۹۹۰۰۰۰۰

پارمیس طب

پی اچ متر رومیزی مدل bp۳۰۰۱

دانشکده کشاورزی

مهندسی باغبانی

۱

اندازه گیری جرم مواد

۳۵۹۷۰۰۰۰۰

پارمیس طب

ترازو سه رقم اعشار مدل xb۳۲۰m

۲

جابه جایی حجم متغییری از محلول ،حجمی بین کمترین و بیشترین حجم محلول.

۵۴۵۰۰۰۰۰

پارمیس طب

سمپلر آزمایشگاهی متغییر مدل ap۱۰۰۰

۳

جابه جایی حجم متغییری از محلول ،حجمی بین کمترین و بیشترین حجم محلول.

۲۷۲۵۰۰۰۰

پارمیس طب

سمپلر آزمایشگاهی متغییر مدل ap۱۰۰۰

دانشکده کشاورزی علوم دامی

۴

اندازه گیری جرم مواد

۹۳۷۴۰۰۰۰

پارمیس طب

ترازو مدلek۳۰۰ I

۵

اندازه گیری phمحلول

۱۱۹۹۰۰۰۰۰

پارمیس طب

پی اچ متر رومیزی مدل bp۳۰۰۱

۶

اندازه گیری جرم مواد

۲۱۵۸۲۰۰۰۰

پارمیس طب

ترازو مدلek۳۰۰ I

۷

جابه جایی حجم معینی از محلول

۴۲۵۱۰۰۰۰

پارمیس طب

نوک سمپلر فیلتردار کریستالی پایه بلند استریل

۸

جابه جایی حجم معینی از محلول

۹۹۱۹۰۰۰

پارمیس طب

نوک سمپلر فیلتردار آبی استریلFT۱۰۱/RN

۹

سنجش میزان گازهای خروجی دودکش و میزان آلایندگی دود جهت استفاده در آزمایشگاه معتمد محیط زیست

۲۰۹۶۸۸۷۵۰۰

مهرکاناز صنعت

دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش مدل testo۳۵۰

دانشکده کشاورزی

محیط زیست

۱۰

قطعات مربوط به ربات لاکپشتی جهت آموزش رباتیک بنا به درخواست گروه کامپیوتر

۵۲۶۶۲۲۶۰۰

هوشمند افزار

TURTLEBOT۳ Waffle Pi

دانشکده فنی

گروه کامپیوتر

۱۱

۴۰۳۱۹۱۰۰۰

هوشمند افزار

OpenManipulator-X RM-X۵۲-TNM

۱۲

۴۸۷۹۹۳۰۰

هوشمند افزار

OpenCR۱,۰

۱۳

۷۹۷۸۸۰۰

هوشمند افزار

DYNAMIXEL Shield

۱۴

۱۸۰۴۴۹۵۰

هوشمند افزار

U۲D۲

۱۵

۲۳۳۸۰۵۰

هوشمند افزار

SMPS۲Dynamixel

۱۶

۷۴۱۲۰۰

هوشمند افزار

SMPS for Bioloid

۱۷

در زمینه اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات بنا به درخواست گروه مکانیک

۳۱۳۴۶۹۰۱۲۵

بهارنیک

تجهیزات مودال

دانشکده فنی

گروه مکانیک

۱۸

استفاده در تمرینات انسدادی بنا به درخواست گروه گروه تربیت بدنی

۴۸۰۰۰۰۰۰

قامت پویان

پک تمرینات انسدادی

تربیت بدنی

 

۱۹

۲۸۰۰۰۰۰

قامت پویان

متر آنتروپومتریک

۲۰

۱۳۵۰۰۰۰۰۰

قامت پویان

وسیله ارزیابی قدرت عضلانی MMT ۱۰۰

۲۱

۱۱۶۰۰۰۰۰

قامت پویان

پالس اکسی متر

۲۲

۴۷۰۰۰۰۰

قامت پویان

فوم رول ۴۵ سانتی متر

۲۳

۸۲۰۰۰۰۰

قامت پویان

فوم رول ۶۰ سانتی متر

۲۴

۱۷۲۰۰۰۰۰

قامت پویان

بوس بالدار ساده و اجدار

۲۵

۳۴۵۰۰۰۰

قامت پویان

نردبان چابکی ۶ ضلعی

۲۶

۳۳۸۰۰۰۰۰

قامت پویان

وال بار درجه یک

۲۷

شامل تجهیزات ارزیابی بدنی و توانبخشی بنا به درخواست گروه تربیت بدنی

۷۵۵۰۰۰۰۰

قامت پویان

پک کامل ارزیابی پاسچر

۲۸

۱۱۴۰۰۰۰۰

قامت پویان

کیف حمل ویژه تجهیزات اندازه گیری

۲۹

ساعت ورزشی

بنا به درخواست گروه تربیت بدنی

۱۵۹۱۴۰۰۰۰

شرکت زیگورات

Polar M۴۳۰

۳۰

ساعت ورزشی

بنا به درخواست گروه تربیت بدنی

۵۱۲۳۰۰۰۰

شرکت زیگورات

Polar A۲۷۰

۳۱

شامل تجهیزات ارزیابی مغزی و بنا به درخواست گروه تربیت بدنی

۱۰۹۰۰۰۰۰

اطلس آزما پیشرفته

SrvHW Trbl and Repair Type D

۳۲

۲۳۲۹۸۷۵۰۰

اطلس آزما پیشرفته

نرو فیدبک

 

تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای، است که جهت مطالعات و کاربردهای بالینی استفاده میشود.بنا به درخواست گروه بیومکانیک

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

پرتو دانش

دستگاه دو کاناله تحریک الکتریکی مغز Tdcs

دانشکده کشاورزی

گروه بیومکانیک

۳۳

جهت استفاده در گروه صنایع دستی

۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰

شرکت کورهبان شمال

کوره الکتریکی

 

هنر

۳۵

جهت ساخت محلول از مواد جامد جهت استفاده محلولسازی نمونه ها در دستگاه ICP

۴۵۹۸۱۶۵۰۰۰

آرمان آفرین آزما

Micro-wave digestion   (ICPوسیله جانبی دستگاه )

 

۳۸

تعیین توزیع و اندازه نانو ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون به درخواست گروه فیزیک ،شیمی ، زیست، مهندسی شیمی، مواد و ..(در استان مرکزی این دستگاه موجود نمی باشد لذا مورد درخواست متقاضیان بیرون از  انشگاه نیز می باشد

۹۳۷۴۰۰۰۰۰۰

دانش پژوهان طیف آزما

دستگاه تفرق دینامیکی نور (DLS)

۳۹

تعیین بار نانو ذرات در سوسپاسیونها ی کلوئیدی جهت کنترل برهمکنش الکتریکی بین ذرات

مکمل دستگاه DLS بوده و همان کاربرد و توجیه را دارد.

۸۶۱۱۰۰۰۰۰۰

دانش پژوهان طیف آزما

دستگاه پتانسیل زتا  (zeta potential)

۴۰

جهت راه اندازی دستگاه GC موجود در آزمایشگاه مرکزی

مورد درخواست گروه های شیمی، مهندسی شیمی، دانشکده کشاورزی، و همچنین متقاضی از بیرون دانشگاه

۵۹۹۵۰۰۰۰۰

دانش پژوهان طیف آزما

ستون دستگاه GC

۴۱

جهت راه اندازی دستگاه HPLCموجود در آزمایشگاه مرکزی مورد درخواست گروه های شیمی، مهندسی شیمی، دانشکده کشاورزی، و همچنین متقاضی از بیرون دانشگاه

۹۷۰۱۰۰۰۰۰

دانش پژوهان طیف آزما

ستون دستگاه HPLC

۴۲

 

۳۶/۴۵۸/۱۸۱/۵۲۵

جمع کل خرید از وام ریالی بانک تجارت

جدول ۲: خرید از شاعا

موارد استفاده دستگاه

مبلغ )ریال)

نام شرکت

نام دستگاه

گروه

ردیف

آنالیز عنصری مواد تا دقت یک درصد بنا به درخواست گروههای مهندسی شیمی و مهندسی مواد و شیمی و بر اساس تفاهم نامه با سازمان صنایع و معادن استان، چنین دستگاهی که  اختصاصی نبوده و به عموم سروویس دهد، در استان مرکزی موجود نمی باشد.

۱۳/۶۳۲/۱۹۱/۸۲۰

آریا فن ورزان

XRFطیف سنج

آزمایشگاه مرکزی

۴۳

آنالیز عنصری مواد جامد و محلول تا دقت یک ppm بنا به درخواست گروههای مهندسی شیمی و مهندسی مواد و شیمی مورد استفاده در صنایع معدنی و محیط زیست چنین دستگاهی که  اختصاصی نبوده و به عموم سروویس دهد، در استان مرکزی موجود نمی باشد

۲۲/۷۶۶/۸۳۰/۰۰۰

آرمان آفرین آزما

ICPطیف سنج

آزمایشگاه مرکزی

۴۵

برای اندازه گیری غلظت اسید نوکلئیک در حجم نمونه ی یک میکرولیتری بنا به درخواست گروه زیست شناسی

۳/۰۰۲/۱۴۰/۱۳۰

سهیل فن تاک

اسپکتروفتومتر نانو دراپ

دانشکده علوم پایه گروه زیست

۴۴

اندازه گیری phمحلول

۱۳۹۷۹۲۵۰

نمایشگاه ساخت داخل

اندازه گیری PH

کشاورزی

مهندسی آّب

۴۶

 جهت طیف بینی اتمی  

۳۴۵۸۰۲۵۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

نورسنج شعله ای

۴۷

این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند

۸۹۲۷۱۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

انکوباتور

۴۸

تکنولوژی جدید جهت اندازه گیری پارامترهای آب

۴۷۰۸۸۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

آنالایزور آب

۴۹

اندازه گیری کننده کدورت آب

۲۹۴۳۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

کدورت سنج

۵۰

 

۱۸۱۶۶۶۴۸۵

نمایشگاه ساخت داخل

کنترولر دینامومتر

فنی گروه مکانیک

۵۱

کلیه تجهیزات جهت استفاده در آزمایشگاه گروه عمران میباشد بنا درخواست گروه عمران

۱۲۴۲۶۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

مدل برش خورده پمپ غوطه وری

فنی گروه عمران

 

۵۲

۱۲۷۵۳۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

مدل برش خورده پمپ پیستونی

۵۳

۱۳۹۵۲۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

مدل برش خورده پمپ لجن کش

۵۴

۱۹۲۹۳۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

مدل برش خورده پمپ توربینی

۵۵

۲۳۲۴۹۷۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

دستگاه مطالعه هیدرولو‍‍ژی

۵۶

۱۹۱۲۹۵۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

توربین آبی فرانسیس

۵۷

۱۴۷۱۵۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

توربین آبی پیلتون

۵۸

۱۸۶۳۹۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

توربین آبی محوری

۵۹

۱۰۵۹۴۸۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

پمپ گریز از مرکز

۶۰

۱۰۸۸۹۱۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

پمپ های سری و موازی

۶۱

۱۴۹۳۳۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

اندازه گیری افت فشار و اصطکاک در لوله ها، اتصالات و شیرالات

۶۲

دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده می باشد

۳۰۲۱۴۱۱۳

نمایشگاه ساخت داخل

اسپکتروفتومتر UV-VIS

علوم پایه گروه فیزیک

 

۶۳

قابلیت پردازش سطوح فلزی و غیرفلزی در ابعاد صنعتی را دارد

۳۵۹۷۰۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

دستگاه جت پلاسمای اتمسفری

۶۴

 جهت اندازه گیری های استاندارد سلول های خورشیدی

۴۱۲۰۲۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

دستگاه شبیه ساز خورشیدی

۶۵

 

۲۰۶۰۱۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

لیزر

علوم پایه گروه شیمی

 

۶۶

وسیله جانبی دستگاه لیزر

۲۷۴۶۸۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

ماژول لیزر

۶۷

جهت همگن کردن محلول

۲۰۴۳۷۵۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

همگن کننده مافوق صوت

۶۸

جهت پدید آوردن لایه‌های نازک در مقیاس های میکرومتری و نانومتری استفاده می‌شود

۱۱۵۷۵۸۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

اسپین کوتر

۶۹

 

۱۳۷۳۴۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

پمپ خلا روغنی

۷۱

 برای جداسازی و اندازه گیری اجزای طیفی یک نمونه به کار برده میشود.

۶۴۰۹۲۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز

۷۲

اندازه گیری جرم مواد

۶۰۴۹۵۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

۷۳

به منظور خشک کردن و استریل کردن

۱۷۳۴۸۹۸۵۰

نمایشگاه ساخت داخل

آون ۵۵ لیتری با کنترل دقیق دیجیتال

۷۴

با سرعت ۱۸۵۰۰  دور بر ساعت چرخش می‌کند و محتویات مواد مختلف را بر اساس چگالی از یکدیگر جدا میکند

۵۳۳۴۱۸۷۵۰

نمایشگاه ساخت داخل

سانتریفیوژ آزمایشگاهی سرعت بالا (۱۸۵۰۰ دور بر دقیقه)

۷۵

با سرعت ۱۴۰۰۰  دور بر ساعت چرخش می‌کند و محتویات مواد مختلف را بر اساس چگالی از یکدیگر جدا میکند

۱۰۳۸۲۲۵۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

سانتریفیوژ آزمایشگاهی سرعت بالا (۱۴۰۰۰ دور بر دقیقه)

۷۶

به منظور خشک کردن و استریل کردن

۳۰۰۵۱۳۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

آون آزمایشگاهی ۴۰۰ درجه ۶۰ لیتری

۷۷

اندازه گیری phمحلول

۷۴۰۹۰۰۲۵

نمایشگاه ساخت داخل

پی اچ متر و دماسنج رومیزی

۷۸

اندازه گیری phمحلول

۱۳۹۵۱۲۹۱۵

نمایشگاه ساخت داخل

پی اچ متر و هدایت سنج و دما سنج رومیزی

۷۹

به منظور تعیین اپتیمم مقدار ماده منعقد کننده  pH موجود در آب

۱۱۲۸۱۵۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

جارتست

۸۰

اتاقک UV جهت تابش اشعه ماوراء بنفش به صفحات سیلیکاژل TLC میباشد

۱۵۸۴۳۱۵۰

نمایشگاه ساخت داخل

اتاقک UV(کابینت TLC)

۸۱

این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند

۹۶۱۳۸۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

انکوباتور ۸ لیتری

۸۲

جهت جرم گیری و شستشوی انواع قطعات بکار می­رود

۱۱۹۶۸۲۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

حمام مافوق صوت

۸۳

 منظور گرم کردن و حرارت دادن آهسته مایعات

۲۵۶۰۴۱۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

هات پلیت مگنت

۸۴

پمپ مکنده و وکیوم کننده

۱۴۳۸۸۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

پمپ وکیوم مریک تک فاز دو مرحله ای MV۰۰۱۰ DS

۸۵

جهت ساخت قرص­های نمونه مربوط به دستگاه XRF

۲۴۵۲۵۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

دستگاه پرس خودکار

آزمایشگاه مرکزی

 

۸۶

جهت اندازه‌گیری و بررسی خواص و رفتار مغناطیسی مواد مختلف دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس و غیره بنا به درخواست گروه فیزیک، شیمی، نانو، مواد، مهندسی شیمی

۱۸۹۶۶۰۰۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

مغناطیس سنج نمونه مرتعش (vsm)

۸۷

جهت راه اندازی دستگاه AFM

مورد درخواست فیزیک، شسیمی، زیست، مهندسی شیمی، مواد و..

۶۲۱۳۰۰۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

تیپ  میکروسکوپ AFM غیر تماسی

۸۸

ندازه گیری جرم مواد

جهت آزمایشگاه مرکزی

۶۱۳۱۲۵۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

ترازوی دقیق آزمایشگاهی

۸۹

 روشی برای بررسی و کشف نحوه ی رفتار یک ماده در مقابل حرارت می باشد بنا به درخواست گروه مهندسی شیمی و مهندسی مواد و گروه شیمی، زیست، و..

۴۹۸۱۸۴۵۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

آنالیز حرارتی جرمی(TGA)

۹۰

اندازه گیری phمحلول

۲۵۹۹۶۵۰۰

نمایشگاه ساخت داخل

پی اچ متر رومیزی مدل

۹۱

۱۰/۹۲۴/۰۵۹/۰۲۵

مبلغ کل خرید تجهیزات نمایشگاه داخل

 

۱/۲۳۲/۲۸۴/۲۴۰

متمم قرارداد نمایشگاه ساخت داخل(به دلیل افزایش قیمت دستگاهها )

۵۱/۵۵۷/۵۰۵/۲۱۵

 

کل مبلغ خرید از بودجه شاعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است موارد ذیل نیز که جزو دستگاه ها حساب نمی شوند، از محل بودجه شاعا هزینه گردیده است:

 

ردیف

محل هزینه­کرد

مبلغ(ریال)

۱

آماده سازی محل جدید انبار شیمی

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

خریدیک دستگاه کامپیوتر و پرینتر دستگاه ICP

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

هلیوم جهت تزریق در دستگاه NMR

۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴

خرید وسایل جانبی دستگاه کشش موجود در دانشکده فنی(با به درخواست دکتر نعمت زاده)

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵

کمک به زیرساخت آموزش مجازی طبق دستور وزارت

۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

 

همچنین موارد ذیل  از محل بودجه شاعا در برنامه خرید آزمایشگاه می باشد که امور اداری آن شروع شده و در جریان می باشند :

 

ردیف

نام دستگاه

کاربرد

مبلغ(ریال)

۱

  UPS   مرکزی 

حفظ سلامتی دستگاه ها در برابر نوسانات برقی

۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

کپسول آرگون دستگاه ICP

مرتبط به دستگاه ICP

۶۰۹/۸۵۵/۰۰۰

۳

هود مخصوص دستگاه ICP

مرتبط به دستگاه ICP

۳۵۵/۰۰۰/۰۰۰

۴

خریدیک دستگاه کامپیوتر و پرینتر دستگاه DLS

مرتبط به دستگاه DLS

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۵

دستگاه غبارسنج محیطی بنا به درخواست گروه محیط زیست

 

۱/۲۲۶/۲۵۰/۰۰۰