خصوصیات ریخت شناسی و پومولوژیکی ژنوتیپ های بادام

خصوصیات ریخت شناسی و پومولوژیکی ژنوتیپ های بادام

بادام از لحاظ اقتصادی، یکی مهمترین درخت میوه آجیلی جهان است. یکی از مشکلات مهم تولید بادام، سرمای دیررس بهاره بوده که برای رفع آن باید ارقام دیرگل و مقاوم به سرمای بهاره معرفی نمود. در مطالعه حاضرکه توسط علی خدیوی و کیمیا عسگری، با هدف دستیابی به ژنوتیپ های دیرگل برترانجام شده است، تعداد 300 ژنوتیپ بذری بادام درم ناطق مختلف استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت، با توجه به خصوصیات مغز بادام خوب از نظر تولیدکننده و مصرف کنندگان (دیرگلی، عملکرد زیاد، درصد مغز بالا، رنگ مغز و طعم مغز)، 19 ژنوتیپ از لحاظ کیفیت میوه برتر بودند که می توان از آنها به عنوان مجموعه های از خزانه ژنی ارزشمند برای برنامه های اصلاحی و همچنین برای کاشت در باغات استفاده نمود.

نتایج مطالعه حاضر در یک مجله معتبر JCR به نام  Euphytica با رده کیفی  Q1 به چاپ رسیده است.

آدرس کوتاه :