دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

این دانشکده در حال حاضر با ۱۰ گروه آموزشی: الهیات (علوم قرآن و حدیث)، معارف‏ اسلامی، تربیت‏ بدنی، علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، روانشناسی و زبان وادبیات عربی و تاریخ در ساختمان دانشکده علوم انسانی به وسعت ۳۸۰۰ متر مربع فعالیت دارد. هم اکنون ۶۶ عضو هیات علمی تمام وقت این دانشکده به آموزش ۱۰۴۲ دانشجوی دوره روزانه و ۶۳۱ دانشجوی دوره شبانه مشغول هستند. همچنین ۹ نفر بورسیه شاغل به تحصیل در دوره دکتری در آینده به جمع هیأت علمی این دانشکده افزوده خواهند شد.

رشته ها و گرایشهای موجود در دانشکده علوم انسانی

گرایش دکتری
گرایش ارشد
گروه آموزشی
تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی
علوم تربیتی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات عربی
علوم قرآن و حدیث
علوم قرآن و حدیث
الهیات و معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
تاریخ ایران دوره‌ی اسلام
تاریخ
آدرس کوتاه :