دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک

دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک

دانشکده علوم پایه پس از تصویب در سال 1381 با 12000 مترمربع فضای آموزشی وکمک آموزشی مورد بهره برداری قرار گرفت و از ساختمان مرکزی به مکان جدید در پردیس سردشت منتقل شد. این دانشکده در مقطع کارشناسی دارای 4 گروه آموزشی ریاضی، فیزیک، شیمی، و زیست شناسی با 7 گرایش و در دوره کارشناسی ارشد با 4 گروه آموزشی و24 گرایش ودر مقطع دکتری با گرایش‌های - شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، فیزیک نظری، فیزیک حالت جامد، فیزیک ذرات بنیادی، زیست سلولی تکوینی فعالیت می‌نماید که دانشجویان دوره های روزانه وشبانه در مقاطع مختلف با استفاده از وسایل و تجهیزات پیش بینی شده برای هر گروه آموزشی به فعالیت می پردازد.
 
در سال 90 با ایجاد گرایش های بین رشته ای تحت عناوین نانو شیمی، نانو فیزیک، بیوشیمی، و اکولوژی گیاهی موافقت گردید. همچنین در سال 1391 با هدف توسعه تحصیلات تکمیلی با ایجاد رشته های فیزیک هسته ای و فیزیک اتمی ملکولی، و ریاضی محض با گرایشهای جبر و هندسه وآنالیز در دوره دکتری با حضور اساتید مجرب به خدمات علمی وپژوهشی می پردازد.
 
همچنین در سال ۱۳۹۷، رشته کارشناسی آمار در دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک افتتاح گردیده است.
آدرس کوتاه :