دانشگاه اراک، فعال و پیشرو در علوم دامی

دانشگاه اراک، فعال و پیشرو در علوم دامی

 

دکتر مهدی میرزایی، مدیرگروه علوم دامی دانشگاه اراک در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت:

تامین پروتئین مورد نیاز بشر از دو منبع گیاهی و جانوری تامین می گردد، با توجه به خشکسالی های اخیر و تغییراتی اقلیمی چالش بزرگی در تامین نهاده های دامی در منطقه و کشور بروز نموده است.  اما در دام های کوچک مانند گوسفند و بز بدلیل وجود توانایی چرا در مراتع حتی مراتع کم کیفیت امکان تولید گوشت باکیفیت را فراهم نموده است، لذا بر همین اساس گروه علوم دامی دانشگاه جهت تامین علوفه مورد نیاز و کاهش هزینه تولید اقدام به انتقال گله به مراتع موجود در دانشگاه پردیس نموده است.

جهت مشاهده مصاحبه بر روی ویدیو کلیک نمایید

آدرس کوتاه :