دانشگاه اراک از بین داوطلبین آزمون سراسری ۱۴۰۲ در رشته حسابداری دانشجو می پذیرد.

دانشگاه اراک از بین داوطلبین آزمون سراسری ۱۴۰۲ در رشته حسابداری دانشجو می پذیرد.

به اطلاع داوطلبین آزمون سراسری ۱۴۰۲ می رساند، در اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته، رشته حسابداری به جمع رشته هایی که دانشگاه اراک با آزمون در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد، اضافه گردیده است. داوطلبان در سه گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و علوم تجربی می توانند بر اساس کد رشته محل ۳۹۵۲۶ رشته حسابداری روزانه دانشگاه اراک را انتخاب نمایند.

آدرس کوتاه :