اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دانشگاه اراک حامی سه شنبه های بدون خودر

دانشگاه اراک حامی سه شنبه های بدون خودر

 

 دانشگاه اراک حامی سه شنبه های بدون خودرو 

 

کارکنان دانشگاه اراک در راستای حمایت از هوای پاک و سه شنبه های بدون خودرو اقدام به یک حرکت دسته جمعی دوچرخه سواری به مسافت6/7 کیلومتر از پارک امیرکبیر تا دانشگاه اراک (سردشت) را رکاب زدند.

دانشگاهیان اراک با شعار (( دانشگاه اراک حامی سه شنبه های بدون خودرو )) حمایت خود را از دیگر نهادها و سازمانهای مردم نهاد اعلام نمودند.

در این مراسم فرهنگی ورزشی که به صورت نمادین توسط کارکنان دانشگاه اراک صورت گرفت  تعداد 17 دوچرخه سوارمسیر پارک امیر کبیر تا دانشگاه اراک را طی نمودند. اگرچه این عمل یک اقدام نمادین است اما با فرهنگ سازی و ترغیب شهروندان و تسری آن در طول هفته میتواند به کاهش معضل آلودگی هوا کمک نماید.


دانشکده ها

ویدیو ها