دانشگاه اراک در زمره دانشگاه های اثرگذار جهان قرار گرفت.

دانشگاه اراک در زمره دانشگاه های اثرگذار جهان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در آخرین نظام رتبه بندی بین المللی موسسه تایمز که در سال ۲۰۲۲ منتشر شده است، دانشگاه های دنیا در ۱۷ شاخص توسعه پایدار سازمان ملل متحد ارزیابی و رتبه بندی شده اند.

دانشگاه هایی که به این رتبه بندی راه یافته اند شامل ۱۴۰۶ دانشگاه از ۱۰۶ کشور از سراسر جهان است که به عنوان دانشگاه های اثرگذار جهان در توسعه پایدار شناخته شده اند.

 ۲۷ دانشگاه از دانشگاه های ایران موفق به حضور در این رتبه بندی شده اند که یکی از آن ها دانشگاه اراک است. لازم به ذکر است که این دومین سال متوالی است که دانشگاه اراک موفق به حضور در این رتبه بندی گردیده است.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت جهانی را به دانشگاهیان پرتلاش دانشگاه اراک تبریک می گوید.

اطلاعات بیشتر:

https://b2n.ir/arakutimes