دانشگاه اراک رتبه 13 کشوری گرین متریک را در سال 2021کسب کرد

دانشگاه اراک رتبه 13 کشوری گرین متریک را در سال 2021کسب کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، براساس ارزیابی اخیر گرین متریک دانشگاه اراک  بعد از شرکت  در گرین متریک در بین ۹۵۶ دانشگاه جهان در حوزه مدیریت سبز رتبه410 را کسب نمود و همچنین  در بین دانشگاه های ایران در این ارزیابی، رتبه 13 را کسب کرد که بالاتر از رتبه دانشگاه های امیر کبیر، شهید رجایی، صنعتی اراک، تهران، شریف، گرگان، بابل و... می باشد

گرین متریک ابزاری برای جلب توجه مدیران و سیاست گذاران  را در محیط‌های دانشگاهی فراهم آورده و سالانه بیش از ده هزار مؤسسه توسط این نظام رتبه بندی ارزیابی می‌شود .
 این رتبه بندی باهدف ارائه چشم انداز جامع از شرایط و سیاست‌های مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار در دانشگاه‌های کشور‌های مختلف راه اندازی شده است.

این نظام رتبه بندی از ۶ شاخص کلیدی "محیط زیست و زیرساخت"، "انرژی وتحقیقات اقلیمی"، "مدیریت پسماند"، "آب"، "حمل ونقل"، "آموزش" برای رتبه بندی مؤسسه‌ها استفاده می‌کند.
 روابط عمومی دانشگاه اراک کسب این رتبه توسط دانشگاه را به خانواده بزرگ دانشگاه اراک تبریک می گوید و از همکاری  و همدلی همه اعضای مدیریت سبز نهایت قدردانی را دارد.

آدرس کوتاه :