دانشگاه اراک قدم های خوبی در راه توسعه برداشته است.

در بازدید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از پروژه های عمرانی دانشگاه اراک عنوان شد:

دانشگاه اراک قدم های خوبی در راه توسعه برداشته است.

دکتر نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی دانشگاه اراک با بیان اینکه اساتید دانشگاه در بسیاری از طرح ها باید حضور پررنگ و فعالیت داشته باشند افزود: باید بخشی از درآمد های استان مرکزی در دانشگاه اراک هزینه شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و دکتر جمشید اسماعیلی مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم در سفر به اراک از طرح های عمرانی احداث شده و در حال احداث دانشگاه اراک بازدید نمودند.

دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک در حاشیه بازدید و در نشست هیأت رئیسه دانشگاه با معاون اداری، مالی و مدیرت منابع و مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت از حمایتهای وزارت علوم در احداث تاسیسات زیر بنایی و ابنیه در حال احداث دانشگاه اراک تشکر نموده و درخواست نمود تامین اعتبار لازم جهت تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه صورت پذیرد.  

در ادامه مهندس صورتگر مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه اراک به ارائه گزارش پروژه های عمرانی در حال احداث دانشگاه پرداخت.

دکتر حسین صادقی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه اراک در این جلسه از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح های عمرانی دانشگاه اراک خبر داد. وی با اشاره به برنامه راهبردی دانشگاه اراک به ارتقاء رتبه تشکیلاتی دانشگاه از رده 3 به رده 2 اشاره نمود.

دکترانصاری دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه اراک هم در این جلسه از آغاز عملیات ساخت طرح تالاب میقان با الهام گیری از تالاب میقان در فضای دانشگاه اراک با زیر بنای 5 هکتار خبر داد.

وی به ارائه گزارش اقدامات مدیریت سبز دانشگاه اراک پرداخت و افزود: با توجه به زیبایی و اهمیت تالاب میقان برای شهر اراک و همچنین با توجه به اکوسیستم و وضعیت آب و هوای ناسالم اراک که گاهی از تهران نیز آلوده تر است طرح تالاب میقان علاوه بر این که محیطی برای اوقات فراغت دانشجویان ایجاد می کند در کاهش الودگی آب و هوای شهر اراک گامی موثر است.

دکترنظرپور معاون اداری وزیر علوم در جلسه حاشیه این دیدار گفت: با توجه به اینکه صنعتی بودن استان مرکزی و وجود دانشگاه اراک در مرکز این استان بسیاری از طرح های استانی و گاه ملی و بین المللی باید با حضور دانشگاهیان انجام شود.

در پایان دکتر نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با بیان اینکه اساتید دانشگاه در بسیاری از طرح ها باید حضور پررنگ و فعالیت داشته باشند افزود: باید بخشی از درآمد های استان مرکزی در دانشگاه اراک هزینه شود.

وی افزود: اتفاقات خوبی در خصوص توسعه فضای کالبدی انجام شده است. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم بیان نمود: دانشگاه با افزایش درآمد اختصاصی می تواند از تسهیلات بانکی نیز جهت توسعه و تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه استفاده نماید. وی اضافه کرد: دانشگاه اراک قدم های خوبی در راه توسعه برداشته است و حال زمان آن رسیده که ثمره این توسعه را برداشت کند. وی در پایان از اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه اراک قدردانی نمود.