اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دانشگاه اراک منتخب اجرای برنامه های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی

دانشگاه اراک منتخب اجرای برنامه های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی

دانشگاه اراک منتخب اجرای برنامه های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی

طی نامه ای در مورخ ششم مرداد ماه سال جاری از سوی جناب آقای دکتر محمد حسین امید معاون اداری،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به ریاست محترم دانشگاه اراک جناب آقای دکتر حمیدی این مجموعه  را به عنوان دانشگاه پیشرو در اجرای برنامه های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی معرفی نمودند. متن نامه بدین شرح است.

جناب آقای دکتر حمیدی

ریاست محترم دانشگاه اراک

سلام علیکم،

احتراما، با عنایت به اینکه آن دانشگاه پیشرو در اجرای برنامه های مدیریت سبز درمجوعه آموزش عالی کشور ارزشیابی شده است، لوح تقدیری با امضاء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده گردیده است که در گردهمایی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاهها در دانشگاه کردستان، روز چهارشنبه چهاردهم مرداد سال جاری تقدیم خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه، از زحمات و تلاشهای ارزنده جناب آقای دکتر حمیدی ریاست محترم دانشگاه اراک که توسعه فرهنگ مدیریت سبز را  مد نظر قرار داده است تشکر مینماید و از خداوند متعال توفیق و سربلندی پیش از پیش متولیان این امر را مسئلت می نماید.

 

دانشکده ها

ویدیو ها