اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دانشگاه اراک میزبان برگزاری کنکور سراسری سال 1395

دانشگاه اراک میزبان برگزاری کنکور سراسری سال 1395

برگزاری کنکور سراسری سال1395 در دانشگاه اراک
به گزارش ستاد برگزاری آزمون های سراسری دانشگاه اراک، آزمون سراسری سال 1395سازمان سنجش آموزش عالی کشور در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 24 و 25 تیرماه سال جاری در هشت حوزه دانشگاه اراک برگزار می شود.

 

در این مدت 9177 داوطلب دختر و پسر در پنج  گروه مختلف آزمایشی از صبح روز پنج شنبه مورخ 1395/04/24به رقابت خواهند پرداخت.

 

از تعداد 9177 نفر داوطلبان شرکت کننده، تعداد 3599 نفر را پسران و تعداد 5618 نفر را دختران تشکیل می دهند و از لحاظ درصدی نیز 60 درصد داوطلبان سال جاری را داوطلبان زن و 40 درصد را داوطلبان مرد تشکیل داده اند.

 

در آزمون سراسری  سال 1395 حوزه دانشگاه اراک بیشترین تعداد داوطلبان مربوط به گروه آزمایشی علوم تجربی با 5072 نفر داوطلب و کمترین تعداد داوطلبان مربوط به گروه آزمایشی هنر با 443 نفر تعلق دارد.


دانشکده ها

ویدیو ها