دانلود نرم افزار های مورد نیاز در آزمون های مجازی

دانلود نرم افزار های مورد نیاز در آزمون های مجازی

جهت دریافت نرم افزار Google chrome  اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت نرم افزار anydesk  اینجا کلیک کنید.

 

آدرس کوتاه :