اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دبیرشورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه اراک موافقت کرد

دبیرشورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه اراک موافقت کرد

دبیر شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه اراک موافقت کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم و دبیر شورای گسترش آموزش عالی طی نامه‌ای به دکتر حمیدی رئیس دانشگاه اراک در پی جلسه مورخ 25 اردیبهشت‌ماه 95 با ایجاد رشته‌های روانشناسی ورزشی و زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه اراک موافقت قطعی به عمل آورد.

پذیرش دانشجو در دوره یاد شده منوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی است.

روابط عمومی دانشگاه اراک گسترش تعداد رشته های این دانشگاه را به حوزه معاونت آموزشی و همچنین ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حمیدی تبریک عرض می نماید.


دانشکده ها

ویدیو ها