درخشش تیم تکواندو دختران دانشگاه اراک در مسابقات انتخابی دانشگاه های منطقه چهار کشور

درخشش تیم تکواندو دختران دانشگاه اراک در مسابقات انتخابی دانشگاه های منطقه چهار کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مسابقات تکواندو دختران دانشگاه های منطقه چهار در دانشگاه اراک برگزار شد. در این رقابت ها، سه مدال طلا، دومدال نقره و دو مدال برنز
حاصل تلاش تیم دختران دانشگاه اراک بود که با  507امتیاز، قهرمان این رقابت ها شدند.
همچنین دانشگاه پیام نور اراک با کسب سه مدال طلا، یک نقره وسه برنز جایگاه دوم با 484امتیاز به خود اختصاص دادند
به همین ترتیب دانشگاه امام خمینی قزوین با  351امتیاز سوم، و دانشگاه بوعلی سینا با 166امتیاز تیم چهارم و دانشگاه رجاقزوین  165امتیاز جایگاه پنجم را اخذ کرد.
در بخش انفرادی مسابقات تکواندو  در بخش کیوروگی تیم دختران دانشگاه اراک شامل خانم ها: ندا اسماعیلی در وزن دو  مدال نقره، فاطمه آهنگرانی در وزن چهار مدال برنز، در وزن پنج نیز فاطمه قادری مدال  برنز همچنین در وزن شش سوگند افشار مدال برنز و در وزن هفت عاطفه علوی مدال طلا و در پایان در وزن هشت سپیده سادات موسوی مدال طلا را کسب کردند.در پومسه انفرادی نیز خانم زهرا کریمیاز دانشگاه اراک موفق به کسب مدال طلا شد.
این رقابت ها از ۲۴ تا ۲۶ خرداد ماه با حضور ۷ دانشگاه به میزبانی دانشگاه اراک و به منظور کسب سهمیه شرکت در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور برگزار شد.

آدرس کوتاه :