درخشش پژوهشگران دانشگاه اراک در بین پژوهشگران استان مرکزی

درخشش پژوهشگران دانشگاه اراک در بین پژوهشگران استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر استان از ۶۰نفر از پژوهشگران برتر استان تقدیر شد که در این بین نام ۱۶پژوهشگر دانشگاه اراک به چشم میخورد. بدین ترتیب در گروه علوم پایه دکتر یاسر معصومی و دکتر اسماعیل پیغان در گروه فنی و مهندسی دکتر حسین ملک پور و دکتر کوروش خورشیدی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی دکتر علی خدیوی دکتر منصور قربان پور و دکتر حسینعلی قاسمی در گروه علوم انسانی دکتر پیمان نمامیان و دکتر ابوالفضل حری در گروه علوم ورزشی دکتر عباس صارمی ،دکتر محمد پرستش و دکتر جلیل مرادی ودر گروه معماری وهنر دکتر محمد افروغ مورد تقدیر قرار گرفتند. در حوزه مجلات علمی و پژوهشی نیز از دکتر مرتضی نادری تقدیر به عمل آمد. در بخش دانشجویی مقطع دکتری هم از خانم رضوان رحیمی تقدیر شد. در پایان مراسم از دکتر محمد یاسر معصومی(عضو هیات علمی گروه شیمی) به دلیل قرار گرفتن در بین یک درصد دانشمندان برتر جهان بصورت ویژه تجلیل گردید.

آدرس کوتاه :