اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دریافت مجوز پذیرش دانشجو در رشته های مدیریت صنعتی، آمار و صنایع دستی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

دریافت مجوز پذیرش دانشجو در رشته های مدیریت صنعتی، آمار و صنایع دستی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ پیرو پیگیری‌های مستمر دانشگاه اراک، مجوز پذیرش دانشجو در رشته های مدیریت صنعتی، آمار و صنایع دستی در دانشگاه اراک برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 تأیید گردیده است.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون علمی در راستای پیشرفت دانشگاه اراک آرزومند است.


دانشکده ها

ویدیو ها