دریاچه مصنوعی، مامن بقای مدیریت سبز دانشگاه

دریاچه مصنوعی، مامن بقای مدیریت سبز دانشگاه

دریاچه مصنوعی دانشگاه اراک به منظور ذخیره سازی آب جهت حفظ مدیریت سبز و ایجاد تفرجگاه دانشگاهی احداث شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،  به منظور ذخیره سازی آب در کشاورزی برای حقابه چاه، قنات، چشمه یا رودخانه دریاچه مصنوعی در ضلع جنوبی دانشگاه اراک احداث شد.  این  استخر در ظرفیت حدود 9000 مترمکعب احداث شده که  ذخیره  سازی آب بارندگی و برف در فصول پاییز و زمســتان و نگهداری برای  مصــرف آن در فصل آبیاری را بر عهده دارد.
 ذخیره حقابه برای انجام آبیاری تحت فشــار (بارانی یا قطره ای) و یا بهره برداری دو منظوره برای پرورش ماهی و شــیلات  و همچنین ایجاد فضایی مطلوب و تفریح گاه در همجواری دانشکده علوم ورزشی از دیگر مزایای دریاچه مصنوعی دانشگاه اراک است.
احداث این دریاچه به همت مجموعه مدیریت دانشگاه اراک محقق گردید و در راستای این احداث  میزان سهمی از سند آب قنات شرکت به نام دانشگاه اراک به ثبت رسید و دانشگاه مجوز استفاده از آن را اخذ نمود.
بدنه این دریاچه مصنوعی  از لایه ای تحت عنوان ژئوممبران تشکیل شده است. این پوشش یکی از پوشش های عایق پلیمری جدید می باشد که روز به روز نیز بیشــتر مورد اســتفاده قرار می‌گیرد و از مزایای بســیاری برخوردار است.
از مزایای ورق ژئوممبران می‌توان به: کاهش هزینه اجرای دریاچه دارای این پوشش نسبت به استخرهای سنگی، آجری و یا سیمانی، کاهش زمان پوشش‌دهی دریاچه نسبت به استخرهای سیمانی و نفوذ ناپذیری و همچنین عایق بندی بسیار بالای ورق ژئوممبران (تقریبا نفوذ ناپذیر) و مقاومت بسیار بالای ورق ژئوممبران در برابر عوامل محیطی (مانند نور آفتاب، یخ زدگی و اثرات بیولوژیکی (خزه و جلبک)) اشاره کرد.
محوطه پردیس دانشــگاه اراک حدود ۱۴۵ هکتار وسعت دارد که مساحت 32000 مترمربع جمعا 71000 متر مربع سطوح آبگیر باران را پشــت بام و مســاحت 39000 متر مربع معابرتشــکیل می دهند. با احتســاب میانگین بارندگی 327 میلیمتر در ســال حدود 23000 مترمکعب در ســال آب از این سطوح جاری می گردد که اگر ذخیره شود در فصول کم آبی برای آبیاری فضای ســبز گزینه مناسبی می باشد.
بمنظور جلوگیری از تبخیر آب دریاچه در فصل گرم روشهای منجمله استفاده از پت های پلاستیکی و یا سقف متحرک و ســلول خورشیدی و پوشش های شناور و... جهت پوشاندن سطح آب تعبیه شده تا از تابش مستقیم نور خورشید به آب جلوگیری شــود و میزان تبخیر کاهش یابد.
از آنجایی که این دریاچه در موقعیت ورودی کلانشهر اراک قرار دارد تاثیر بسزایی در زیبایی و خنک شدن هوا در فصول گرم سال نیز دارد.