دفاع از رساله دکتری با رویکرد کاربردی تحت عنوان: ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی کاتالیزورهای فرآیند کراکینگ هیدروکربن های مدل برشهای نفتی در دانشگاه اراک

دفاع از رساله دکتری با رویکرد کاربردی تحت عنوان: ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی کاتالیزورهای فرآیند کراکینگ هیدروکربن های مدل برشهای نفتی در دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ واحد کراکینگ کاتالیزوری بستر سیال، از جمله مهمترین واحد ها در پالایشگاه  می باشد که از خوراک کم ارزش با نقطه جوش بالا برای تولید بنزین  استفاده می کند. از عمده چالش ها در این واحد پالایشگاهی، ساخت کاتالیزورهای مناسب با درصد تبدیل و کارایی بالا می باشد. تلاش برای دستیابی به دانش فنی و بومی سازی ساخت این کاتالیزورها از جمله مهمترین اهداف در صنعت نفت کشور است و در حقیقت ساخت کاتالیزورهای فرایند کراکینگ بخشی از یک طرح ملی برای خودکفایی در سند چشم انداز می باشد.

در رساله دکتری  خانم سارا مسعودی نژاد تحت عنوان : ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی کاتالیزورهای فرآیند کراکینگ هیدروکربن های مدل برشهای نفتی که به  راهنمایی آقای  دکتر مهدوی دانشیار گروه شیمی دانشگاه اراک انجام شده است تمرکز بر ساخت  این کاتالیزورها با کارایی بالا و پایداری حرارتی مناسب، بوده است. در این رساله ، تهیه کاتالیزورهای فرآیند کراکینگ با توجه به چند جزئی بودن این کاتالیزورها از چند جهت مورد توجه قرارگرفته است. در جزء زئولیت به دلیل میکرو بودن حفره ها، تلاش در سنتز زئولیت هایی با اندازه حفرات بزرگتر متمرکز شده است تا بر محدودیت نفوذ ملکول های بزرگتر غلبه کند از طرفی جایگزینی و ایجاد سایت های فعال با عناصر ارزان قیمت به جای عناصر خاکی کمیاب(Rare Earth) مورد توجه بوده است. در جزء ماتریکس، ساخت مواد مزوپور با اسیدیته مناسب و سایت های فعال که هم در به دام انداختن ناخالصی های خوراک و هم پیش کراکینگ مواد سنگین نفتی، بالاترین کارایی را از خود نشان دهند، مورد تحقیق قرار گرفته است. این پایان نامه مورد حمایت مالی و تشویقی معاونت پژوهشی دانشگاه اراک و پالایشگاه امام خمینی (ره) بوده است.

این گروه تحقیقاتی موفق به ساخت سه نوع از این کاتالیزورها با فعالیت کاتالیزوری بالا و پایداری حرارتی مناسب شده است که بخشی از نتایج این تحقیقات در مجله Energy &Fuels از انتشارات  American Chemical Society با ضریب تاثیر بالا و Q1 تحت عنوان :

Catalytic Study of the Hexadecane Cracking Over Novel and Efficient HY/Al-HMS/K10 Hybrid Catalysts

به چاپ رسیده است.

جهت مشاهده مقاله اینجا لیک نمایید.

 

آدرس کوتاه :