اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دفاع اولین دانشجویان دکتری رشته ریاضی (هندسه)

دفاع اولین دانشجویان دکتری رشته ریاضی (هندسه)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ آقای عیسی گاوجلویی شراهی و خانم لیلا نورمحمدی فر دانشجویان دانشگاه اراک به عنوان اولین دانشجویان دکتری، توانستند باپایان نامه ای تحت عناوین "نظریه کنترل بهینه سازی از دیدگاه جبرگونه های لی تعمیم یافته" و "ساختارهای هندسی روی جبرهای لی تعمیم یافته" فارغ التحصیل شوند.

گاوجلویی اظهار نمود: ما در این پایان نامه نشان می دهیم که جبرگونه لی تعمیم یافته مثال برجسته ای از جبرگونه لی است. عمومیت ایم مفهوم نسبت به مفهوم جبرگونه لی شبیه به عمومیت کلاف برداری عقب تر نسبت به خود کلاف برداری ست. ما یک مساله کنترل بهینه را به نحوی ایجاد خواهیم کرد که با استفاده از () -سیستم های مکانیکی برجسته در جبرگونه های لی تعمیم یافته‌مان قابل حل بوده در حالی که با جبرگونه های لی نمی توان آن را حل کرد.

همچنین درستی قضیه ویل را نیز در جبرگونه های لی تعمیم یافته ثابت خواهیم کرد . با استفاده از درازش جبرگونه های لی نشان می دهیم که ترفیع کامل تقارن لی اسپری ها یک خطی سازی انحنای برخی از تانسورهای انحنای معروف است. ما ساختارهای تقریبن تماسی جبرگونه های لی را نیز تعریف کرده و شرط های نرمال بودن ساختار های تقریبن مختلط را دسته بندی خواهیم کرد.

مقالات ارائه شده توسط ایشان به شرح ذیل می باشد:

محمدی فر گفت: در این رساله، ابتدا به معرفی ساختارهای پاراکهلری روی هوم-جبرهای لی پرداخته و هوم-جبرهای چپ متقارن روی این ساختارها مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. سپس شرایطی ارائه می شود که تحت آن، هوم-جبرهای چپ متقارن به هوم-جبرهای لی پارکهلری تبدیل می شوند. ساختارهای ضربی مختلط روی هوم-جبرهای لی معرفی خواهند شد. همچنین ثابت می شود که یک ساختار ضربی مختلط روی هوم-جبرلی به طور یکتا یک ضرب هوم-چپ متقارن تعیین می کند به طوری که ساختارهای ضربی و مختلط نسبت به آن پایا هستند.

مقالات ارائه شده توسط ایشان به شرح ذیل می باشد:

مقالات چاپ شده:

ردیف

نام مجله

ISSN

تاریخ پذیرش مقاله (سال و ماه)

عنوان مقاله

سال چاپ

شماره مجله

شماره صفحات

IF

1-

Asian-European Journal Mathematics

1793-7183

25 Feb 2017

Hom-left symmetric algebroids

2018

11(2)

24pages

0

2-

Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics

2618-6470

1 Jan 2018

Vertical and complete lifts of sections of a (dual) vector bundle and Legendre duality

2019

68(1)

299-325

0

                   

مقالات پذیرفته شده قطعی (در دست چاپ):

 

ردیف

نام مجله

ISSN

تاریخ پذیرش مقاله (سال و ماه)

عنوان مقاله

شماره DOI

IF

1-

Journal of Algebra and Its Applications

1793-6829

7 Feb 2018

Para-K¨ahler hom-Lie algebras

0.1142/S0219498819500440

0.489

2-

Glasgow Mathematical Journal

0011-0895

1 Feb 2018

Complex product structures on hom-Lie algebras

10.1017/S001708951800006X

0.358

3-

Periodica Mathematica Hungarica

1588-2829

26 Jan 2018

Anti-Abelian nearly para-K¨ahler structures on

nilpotent Lie algebras

 

0.415

 

در این پایان نامه ها دکتر اسماعیل پیغان،  عضو هیأت علمی دانشگاه اراک بعنوان استاد راهنما و دکتر کنستانتین آرکوش بعنوان استاد مشاور نقش داشتند.

روابط عمومی دانشگاه اراک برای ایشان آرزوی موفقیت نموده و به اساتید راهنما و مشاورشان تبریک عرض می نماید.


دانشکده ها

ویدیو ها