دوره آموزشی تحقیق و توسعه مختص صنایع استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد.

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه اراک؛

دوره آموزشی تحقیق و توسعه مختص صنایع استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ؛دوره آموزشی 4 روزه تحقیق و توسعه مختص صنایع استان مرکزی با حضور نمایندگان ۵۰ شرکت در راستای دستور العمل صدور پروانه فعالیت واحد تحقیق و توسعه بنگاه های تولیدی،تجاری و خدماتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با هدف به روز رسانی واحد های تحقیق و توسعه استان در دانشگاه اراک برگزار شد.

دوره مذکور با همکاری اداره کل صنعت ،معدن و تجارت شرکت شهرک های صنعتی، انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی و شرکت کیان صنعت برگزار شد.

 

آدرس کوتاه :