دومین دوره برنامه یک روز با دانشگاه با حضور دانش آموزان در دانشگاه اراک

دومین دوره برنامه یک روز با دانشگاه با حضور دانش آموزان در دانشگاه اراک

داوطلبان برای انتخاب رشته دانشگاهی خود نیاز به آشنایی کامل با رشته های دانشگاهی دارند تا بتوانند هم در طول تحصیل انگیزه لازم برای یاد گرفتن موضوعات و درس های مختلف آن رشته تحصیلی داشته باشند و هم بتوانند بعد از فارغ التحصیلی بازار کار متناسب با آن رشته را پیدا کرده و بتوانند خود را با محیط کاری آن رشته وفق دهند. دانشگاه ها با توجه به امکانات، پتانسیل ها، ظرفیت ها و نیروی انسانی مجرب می توانند نقش مهمی در توانمندسازی دانش آموزان در راستای انتخاب رشته دانشگاهی ایفا نمایند. 
در دومین دوره از سلسله برنامه های "یک روز با دانشگاه" گروهی از دانش آموزان شهر اراک در یک برنامه یک روزه از نزدیک با ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه اراک آشنا شدند. در این برنامه یک روزه که به همت روابط عمومی دانشگاه اراک برگزار گردید، دانش آموزان مدرسه علامه حلی شهر اراک در نشستی صمیمانه با برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه به بیان دغدغه های خود در رابطه با آینده تحصیلی و شغلی خود پرداختند. در این نشست جمعی از اساتید نیز به بیان نکاتی در خصوص اهمیت انتخاب رشته تحصیلی آگاهانه و از روی علاقه مندی پرداختند. در بخش بعدی این برنامه، دانش آموزان از برخی از کارگاه¬ها و آزمایشگاه¬های دانشکده فنی و مهندسی و همچنین امکانات منحصر به فرد آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپ های پایدار بازدید کردند. در انتهای برنامه، دانش آموزان ضمن بازدید از مرکز نوآوری و کارآفرینی مبین، با برخی از واحدهای فناور مستقر در این مرکز آشنا شدند.
آدرس کوتاه :