نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین روز ماراتن علمی کشور در دانشگاه اراک به روایت تصویر

دومین روز ماراتن علمی کشور در دانشگاه اراک به روایت تصویر

گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه علوم انسانی در دومین روز برگزاری کنکور سراسری به رقابت پرداختند.