دومین سال پیاپی حضور دانشگاه اراک در بین 1500 دانشگاه برتر دنیا

دومین سال پیاپی حضور دانشگاه اراک در بین 1500 دانشگاه برتر دنیا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، بر اساس اعلام موسسه تایمز، دانشگاه اراک برای دومین سال پیاپی موفق به حضور در بین 1500 دانشگاه برتر دنیا در رتبه بندی تایمز گردید.

 رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های رتبه بندی معتبر بین المللی برای دانشگاه‌ها است که اولین بار در سال در سال ۲۰۰۴ با همکاری تایمز و کیو. اس. تحت عنوان رتبه‌بندی "تایمز – کیو. اس. " و از سال ۲۰۱۰ به بعد با همکاری مؤسسه تامسون رویترز منتشر شد.

دکتر مهران شاه منصوری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اراک در این رابطه اظهار کرد: سال  گذشته 46 دانشگاه ایرانی موفق به ورود و کسب رتبه در نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز شده بودند و امسال نیز 12 دانشگاه دیگر از ایران به این نظام رتبه‌بندی ورود پیدا کرده اند، تا تعداد دانشگاه‌های برتر ایرانی در نظام رتبه بندی تایمز به 58 دانشگاه برسد. از این میان 46 دانشگاه از مجموعه  وزارت علوم و دانشگاه آزاد و 12 دانشگاه از مجموعه وزارت بهداشت، به این موفقیت نائل شده اند.

وی افزود: دانشگاه اراک، به عنوان دانشگاه معین استان مرکزی، در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود، برای دومین سال متوالی، امسال نیز در کنار دانشگاه‌هایی همچون الزهرا (س)، بیرجند، بوعلی سینا، دامغان، رازی، حکیم سبزواری، خوارزمی، خلیج فارس، علوم پزشکی سمنان، شاهد و شهید باهنر کرمان در رده ۱۲۰۱ + قرار گرفته است.

شایان ذکر است شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌ها در این نظام رتبه‌بندی آموزش، پژوهش، استناد، وجهه بین‌المللی و درآمد صنعتی می باشد.