اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دکتر احسان سوری به عنوان سرپرست مرکز رشد واحد های فناور شهرستان بروجرد منصوب شد

دکتر احسان سوری به عنوان سرپرست مرکز رشد واحد های فناور شهرستان بروجرد منصوب شد

دکتر احسان سوری به عنوان سرپرست مرکز رشد واحد های فناور شهرستان بروجرد منصوب شد

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمود رضا شاکرمی، رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان در مورخ بیست ششم شهریور ماه سال جاری، جناب آقای دکتر احسان سوری از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه اراک را به عنوان سرپرست مرکز رشد واحد های فناور شهرستان بروجرد منصوب نمودند. روابط عمومی دانشگاه نیز ضمن تبریک به ایشان آرزوی توفیق خدمت میهن اسلامی را از خداوند منان خواستار است. متن این حکم بدین شرح است.

جناب آقای دکتر  احسان سوری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه اراک

احتراما، نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب ارزنده، بویژه در حوزه فناوری: به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان(سرپرست مرکزرشد واحد های فناور شهرستان بروجرد) منصوب می نمایم. امید است با توکل بر خداوند منان در توسعه فناوری این شهرستان موفق و پیروز باشید. لازمه این کار تلاش بی وقفه، نظم و انظباط اداری و مالی، همکاری و همدلی با همکاران و همچنین سایر دستگاه ها اجرایی می باشد. توفیقات روز افزون شما را از خداوند منان مسئلت می نمایم. ( دکتر محمود رضا شاکرمی، رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان)


دانشکده ها

ویدیو ها