دکتر انصاری عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی قهرمان تالاب شد

افتخاری دیگر برای دانشگاه اراک:

دکتر انصاری عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی قهرمان تالاب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ همزمان با مراسم روز جهانی تالاب،" ۱۳ بهمن ماه" قهرمانان تالاب های کشور با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست معرفی و تقدیر شدند. در این مراسم که درشهر تالابی بندر خمیر برگزار شد، در بخش  تقدیر از محققان تالاب عنوان قهرمان تالاب به دکتر امیر انصاری عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک در حوزه تحقیقاتی - مطالعاتی به دلیل انجام تحقیقات و مقاله های متنوع در مجلات معتبر داخلی و خارجی در خصوص تالاب میقان اراک و شناسایی پتانسیلهای تالابی اهداء گردید. کسب عنوان قهرمان تالاب از طریق عضو هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان تنها دانشگاه مطرح کشور در این رویداد در سال ۹۷ نشان از جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه اراک در حوزه محیط زیست در سطح منطقه و کشور دارد.