دکتر علی خدیوی، سرآمد دو درصد دانشمند برترجهان رشته باغبانی در کشور

دکتر علی خدیوی، سرآمد دو درصد دانشمند برترجهان رشته باغبانی در کشور

در فهرست دانشمندان دو درصد برتر با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس توسط محققان دانشگاه استنفورد، نام دکتر علی خدیوی، عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه اراک در رشته خویش بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داد.
فهرست دانشمندان دو درصد برتر با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس توسط محققان دانشگاه استنفورد، ارائه شده و اسامی بیش از ۱۸۶ هزار محقق و پژوهشگر در ۲۲ رشته موضوعی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی شده‌اند.
نتایج این ارزیابی در آگوست ۲۰۲۱ در پایگاه الزویر تحت عنوان August ۲۰۲۱ data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" چاپ شده است.
اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار گرفته است شامل اطلاعات استاندارد شده در مورد استنادها، h-index، hm-index تنظیم شده توسط چند نویسنده، استناد به مقالات در موقعیت‌های نویسنده مختلف و یک شاخص ترکیبی را ارائه می‌دهد. همچنین داده‌ها به صورت جداگانه در چند گروه رشته‌ای، بازه یک ساله، بازه طولانی مدت و معیارها و شاخص‌ها «با و بدون» خود استنادی و نسبت استناد به مقالات ارائه شده است.
دانشمندان در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ زیر شاخه طبقه بندی شده‌اند و صدک‌های مربوط به حوزه اصلی و فرعی نیز برای همه دانشمندانی که حداقل ۵ مقاله منتشر کرده‌اند ارائه شده است. این داده‌ها تا پایان سال ۲۰۲۰ به روز شده‌اند و انتخاب بر اساس ۱۰۰ هزار نفر برتر با نمره c (با و بدون خوداستنادی) یا رتبه صدک ۲ درصد یا بالاتر است.
یکی از موضوعات مهم در تعیین فهرست دانشمندان برتر علاوه بر تعداد مقالات، کیفیت مقالات منتشر شده است. امروزه شاخص‌های کمی و کیفی زیادی برای سنجش تولیدات علمی نویسندگان و محققان، مؤسسات و کشورها وجود دارد. شاخص کمیت، تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی معتبر جهان است و شاخص کیفیت تعداد استنادها و ارجاعات داده شده به مقالات علمی افراد، مؤسسات و یا کشورها محسوب می‌شود.
طبق فهرست های ارائه شده از سوی محققین دانشگاه استنفورد دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه اراک در این رشته در شاخص های ذکر شده رتبه اول را در بین سایر محققان این رشته در کشور رتبه اول را کسب کرده است.
روابط عمومی دانشگاه اراک، این موفقیت ارزنده را به ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه اراک تبریک می گوید و برایشان آرزوی سلامتی وموفقیت های روز افزون را در آینده از خداوند متعال خواستار است.

آدرس کوتاه :