اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دکتر مهدی رئوفی به عنوان عضو شورای رفاهی اعضای هیات علمی منطقه چهار منصوب شدند

دکتر مهدی رئوفی به عنوان عضو شورای رفاهی اعضای هیات علمی منطقه چهار منصوب شدند

بر اساس ابلاغ حکمی از سوی جناب آقای دکتر هادی نظر پور مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و دبیر ستاد امور رفاهی وزارت علوم، آقای دکتر مهدی رئوفی به عنوان عضو شورای رفاهی اعضای هیات علمی منطقه چهار منصوب شدند.

امید است که ایشان در پرتو عنایت خداوند متعال و در راستای تحقق اهداف رفاهی اعضای هیات علمی و ارتقاء معیشتی همکاران محترم موفق و موید باشند.


دانشکده ها

ویدیو ها