اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دیدار رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی و تعدادی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه اراک با دکتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونان ایشان

دیدار رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی و تعدادی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه اراک با دکتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونان ایشان

دیدار رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی و تعدادی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه اراک با دکتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونان ایشان در روز پنجشنبه 95/07/08 انجام گرفت.
در این دیدار صمیمانه که در دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد گزارشی از عملکردها، دستاوردها و توانمندی های دانشگاه در حوزه های تولید فناوری های جدید و مباحث کارآفرینی ارائه شد. سپس نیازهای حمایتی دانشگاه اراک در راستای تداوم و گسترش این فعالیت ها ارائه شد. معاونت محترم فناوری ریاست جمهوری در ادامه ضمن ارائه رهنمودهایی در خصوص نحوه استفاده بیشتر از حمایت های این معاونت و تمجید از فعالیت های دانشگاه اراک قول مساعد در خصوص حمایت از تاسیس و تجهیز فضای مناسب برای مدرسه کسب و کار، مرکز شکل گیری و شتاب دهنده فعالیت های کار آفرینی، کارگاه ساخت نمونه و حمایت از طرحهای فناورانه در حال تولید و تاسیس صندوق حمایت از فناوران با حمایت و مشارکت معاونت علمی و فناوری و بخش خصوصی و دانشگاهها دادند. در این جلسه همچنین دکتر وطنی معاون علمی و پژوهشی هم بر استفاده از تسهیلات شبکه آزمایشگاه های فناوری تاکید نمودند.

دانشکده ها

ویدیو ها