اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

دیدار ریاست محترم دانشگاه اراک با آقای دکتر سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو

دیدار ریاست محترم دانشگاه اراک با آقای دکتر سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو

دیدار ریاست محترم دانشگاه اراک با آقای دکتر سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو

در این دیدار که در تاریخ اول مرداد 1395 در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، آقای دکتر حمیدی و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک با سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص همکاری میان دانشگاه اراک و دانشگاه های روسیه به تبادل نظر پرداختند دکتر عیسی آبادی در این خصوص عنوان  کرد که مقدمات این دیدار در بازدید قبلی اعضای هیات علمی از کشور روسیه و با کمک و پیگیری آقای دکتر حاجی بابایی عضو هیات علمی دانشگاه اراک و رئیس اتاق فکر استان مرکزی فراهم شده بود و متعاقبا دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اراک مذاکراتی را با سفارت جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه باشقیرستان روسیه به منظور عقد تفاهم نامه همکاری پیگیری کرد که در حال حاضر این تفاهم نامه را مورد تایید دپارتمان همکاری های  علمی و بین المللی دو  دانشگاه قرار  گرفته است و امیدواریم که این تفاهم نامه در آینده نزدیک توسط روسای دو دانشگاه نیز تایید و امضا شود.


دانشکده ها

ویدیو ها