رئیس ستاد اقامه نماز کشور در دانشگاه اراک

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در دانشگاه اراک


رئیس ستاد اقامه نماز کشور در دانشگاه اراک رئیس ستاد اقامه نماز کشور نظام آموزش کشور را نیازمند تحول دانست و گفت: ما مرد تحول می‌خواهیم نه طرح تحول و علمی می‌خواهیم که جوانان با آگاهی از آن به شغل برسند نه اطلاعات بیهوده. وی ضمن اشاره به تاکیدات قرآن در خصوص تعلیم و تربیت بیان کرد: دنیا بدون توجه به این تاکیدات و توصیه‌ها به وضع کنونی دچار شده است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در دانشگاه اراک

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در دانشگاه اراک رئیس ستاد اقامه نماز کشور نظام آموزش کشور را نیازمند تحول دانست و گفت: ما مرد تحول می‌خواهیم نه طرح تحول و علمی می‌خواهیم که جوانان با آگاهی از آن به شغل برسند نه اطلاعات بیهوده. وی ضمن اشاره به تاکیدات قرآن در خصوص تعلیم و تربیت بیان کرد: دنیا بدون توجه به این تاکیدات و توصیه‌ها به وضع کنونی دچار شده است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در دانشگاه اراک

رئیس ستاد اقامه نماز کشور نظام آموزش کشور را نیازمند تحول دانست و گفت: ما مرد تحول می‌خواهیم نه طرح تحول و علمی می‌خواهیم که جوانان با آگاهی از آن به شغل برسند نه اطلاعات بیهوده. وی ضمن اشاره به تاکیدات قرآن در خصوص تعلیم و تربیت بیان کرد: دنیا بدون توجه به این تاکیدات و توصیه‌ها به وضع کنونی دچار شده است.

قرائتی با بیان اینکه به "اقرأ" عمل می‌شود و "بسم رب" از یاد برده شده افزود: این امر سبب شده یک فرد فوق تخصص بمب بسازد و بر سر مردم بریزد، یعنی به دنبال علم رفته ولی علمی که بدون یاد خداوند است.

این مدرس ادامه داد: داعش پنج سال در سوریه بمب منفجر کرد، کسی اعتراضی نکرد یک بار در فرانسه این کار را کرد همه معترض شدند و به این می گویند حقوق بشر.

وی با بیان اینکه متاسفانه هر کشوری که دانشگاهش بیشتر می‌شود جنایتش نیز افزوده می‌شود، گفت: این نتیجه پرداختن صرف به علم بدون توجه به خداوند است.حجت الاسلام قرائتی  با بیان اینکه  متاسفانه خروجی آموزش و پرورش و دانشگاه فلج است و وجود جوانان بیکار گواه این امر است، گفت: درس باید انسان را بنده خدا کند و بازوی او کارش شود، و این در حالی است که جوانان ما درس خوانده‌اند، اما بیشتر مطالب برای آنها کارساز نیست.

وی نظام آموزشی را نیازمند انقلاب دانست و بیان کرد: مشکل اشتغال رفع نمی‌شود تا وقتی که مهارت در جوان دیده نشود.

وی با بیان اینکه حرفه‌آموزی می‌تواند برای یک جوان اشتغال ایجاد کند، نه اطلاعات زاید، افزود: به جوانی که نجاری بلد است و برای خود شغلی دارد، باید مدرک دیپلم داده شود نه به جوانی که چند سال درس خوانده است، اما هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.

قرائتی بیان کرد: جوانی که دیپلم می‌گیرد باید یک حرفه بیاموزد و در زمان دانشجویی نیز یک حرفه، به این طریق کسی که دیپلم دارد، یک حرفه و کسی که مدرک دانشگاهی دارد دو حرفه بلد است و در صورت استخدام نشدن در ارگان‌های دولتی می‌تواند شغل ایجاد کند و منتظر کمک کسی نماند. وی ضمن اشاره به همجواری استان مرکزی با قم گفت: در این استان سطح سواد دینی باید دو برابر شهرهایی همچون بندرعباس باشد و از این نزدیکی به قم استفاده شود.

قرائتی بالا رفتن سطح سواد دینی را سبب‌ساز جهت‌دهی درست به علم و در خدمت بشر درآمدنش دانست و افزود: مفاهیم باید درست شوند و از پرداختن به ظاهر اجتناب شود. (نقل از ایسنا )

تصاویر مراسم

آدرس کوتاه :