راهکارهای مقابله با پدیده سرمازدگی بهاره درخت گردو

راهکارهای مقابله با پدیده سرمازدگی بهاره درخت گردو

مقاله اخیر دکتر علی خدیوی، عضو هیات علمی گروه مهندسی باغبانی دانشگاه اراک، در مقاله اخیر خود پیرامون راهکارهای مقابله با پدیده سرمازدگی بهاره درخت گردو راهکار هایی را ارائه کرده است.

گردو یکی از مهم ترین محصولات خشکباری می باشد. یکی از موانع اصلی تولید گردو در کشورهای اصلی تولید کننده آن از جمله ایران، خسارت سرمازدگی بهاره بوده که سالانه صدمات زیادی به باغات آن وارد می نماید. از راهکارهای مقابله با پدیده سرمازدگی بهاره، معرفی و کاشت ارقام دیر گل گردو در باغات تجاری می باشد. در مطالعه حاضر، باغات گردو در مناطق وسیعی از استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۱۶ ژنوتیپ برتر دیر گل شناسایی و معرفی شد که دارای کمیت و کیفیت بالایی از نظر میوه می باشند.

نتایج مطالعات حاضر در یکی از معتر ترین مجلات حوزه علوم باغبانی در دنیا به نام  
Scientia Horticulturae (Q1,IF:3.46) 
 به چاپ رسیده است
لینک دسترسی به مقاله:
آدرس کوتاه :