راه یابی تیم بسکتبال دانشجویان به مسابقات المپیاد ورزشی

راه یابی تیم بسکتبال دانشجویان به مسابقات المپیاد ورزشی


بسکتبال دانشجویان دانشگاه اراک برای نخستین بار دریافت مجوز در مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را بدست آورد

راه یابی تیم بسکتبال دانشجویان به مسابقات المپیاد ورزشی

بسکتبال دانشجویان دانشگاه اراک برای نخستین بار دریافت مجوز در مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را بدست آورد

راه یابی تیم بسکتبال دانشجویان به مسابقات المپیاد ورزشی

تیم بسکتبال دانشجویان دانشگاه اراک برای نخستین بار دریافت مجوز در مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را بدست آورد

مسابقات بسکتبال دانشجویان کشور که به مدت یک هفته دردانشگاه شهر کرد برگزار گردید،تیم بسکتبال دانشجویان دانشگاه اراک پس از شکست دادن تیمهای مطرحی چون دانشگاه های اصفهان ،صنعتی اصفهان،کاشان و دانشگاه یزد موفق به دریافت مجوز حضوردرسیزدهمین دوره مسابقات ورزشی در تابستان سال 1395 گردید.

مشاهده تصاویر

کد خبر: 932-110

11 بهمن ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :