اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

رتبه های برتر دانشجویان دانشگاه اراک در مرحله اول بیست و دومین المپیاد علمی - دانشجویی

رتبه های برتر دانشجویان دانشگاه اراک در مرحله اول بیست و دومین المپیاد علمی - دانشجویی

سرکار خانم فاطمه ذکریا دانشجوی محترم رشته زبان و ادبیات فارسی – رتبه 1
سرکار خانم الهه آقا صالحه دانشجوی محترم رشته مهندسی کامپیوتر – رتبه 1
جناب آقای حسن جیریایی شراهی دانشجوی محترم رشته مهندسی مواد و متالورژی – رتبه 3
سرکار خانم اکرم خان آبادی دانشجوی محترم رشته زبان و ادبیات فارسی – رتبه 5
موفقیت شما آینده سازان کشور در کسب رتبه های برتر در مرحله اول بیست و دومین المپیاد علمی – دانشجویی کشور و راهیابی به مرحله نهایی را خدمت شما و جامعه دانشگاهی استان مرکزی صمیمانه تبریک عرض مینماییم.

گروه دانشجویان استعداد های درخشان دانشگاه اراک- روابط عمومی دانشگاه اراک


دانشکده ها

ویدیو ها