رشته بازرسی فنی به جمع رشته های دانشگاه اراک پیوست

دانشگاه اراک سومین دانشگاه بعد از دانشگاه های صنعت نفت و شهید بهشتی است که موفق به تاسیس این رشته شده است

رشته بازرسی فنی به جمع رشته های دانشگاه اراک پیوست

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مجوز کد رشته بازرسی فنی در مقطع کارشناسی ارشد در شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد. متقاضیان می‌توانند در آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ این رشته را انتخاب کنند.
گفتنی است، این رشته از مجموعه رشته های بینا رشته ای و فرا رشته ای دانشگاه اراک خواهد بود.

آدرس کوتاه :