رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی به جمع رشته های دانشگاه اراک پیوست

رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی به جمع رشته های دانشگاه اراک پیوست

دکتر محمد سلیمان نژاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت :
شورای گسترش و برنامه ‌ریزی آموزش عالی مجوز پذیرش دانشجو در رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی را صادر کرده است.
 
دکتر سلیمان نژاد در تشریح هدف اخذ رشته جامعه شناسی اظهار کرد: رشته جامعه شناسی در زیرمجموعه علوم اجتماعی قرار می گیرد. صنعتی شدن شهر اراک، مشکلات زیست بومی، مهاجر پذیری، طراحی شهری نامناسب شهر اراک ، انگیزه تأسیس رشته جامعه شناسی در مسئولین دانشگاه را به وجود آورده است، و به همت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه موافقت قطعی این رشته  را از وزارت علوم اخذ نموده است.