رشته مهندسی سیستم های محیط زیست به جمع رشته های دانشگاه اراک پیوست

رشته مهندسی سیستم های محیط زیست به جمع رشته های دانشگاه اراک پیوست


دانشگاه اراک، اولین دانشگاه کشور است که موفق به تاسیس رشته مهندسی سیستم های محیط زیست شده است

رشته مهندسی سیستم های محیط زیست به جمع رشته های دانشگاه اراک پیوست

دانشگاه اراک، اولین دانشگاه کشور است که موفق به تاسیس رشته مهندسی سیستم های محیط زیست شده است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک با پیگیری های صورت گرفته در رشته مهندسی سیستم های محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به عنوان اولین رشته میان رشته ای در دانشگاه اراک به جمع رشته های دانشگاه پیوست.
دکتر فردین نعمت زاده مدیر گروه رشته های میان رشته ای و فرارشته ای دانشگاه اراک در این رابطه گفت در راستای سیاست های توسعه دانشگاه در جهت ایجاد رشته های بین رشته ای و فرارشته ای از سال ۹۶ دانشگاه تصمیم بر برنامه ریزی جهت ایجاد رشته های میان رشته ای و فرارشته ای جدید نمود در این راستا برمبنای خلأ هایی که در آموزش عالی منطقه ۴ کشور وجود داشته است آمایش آموزش عالی نیاز منطقه ای تعدادی رشته را مشخص نمود.
در جلسات شورای راهبردی بین رشته های دانشگاه و مسئولین محترم دانشگاه اراک جلساتی متعدد مبنی بر شناسایی و تهیه زیرساخت های لازم برای افزودن این رشته ها به دانشگاه اراک تشکیل شد که منجر به ورود تدریجی رشته های میان رشته ای در دانشگاه اراک شد.
دکتر فردین نعمت زاده با اشاره به اینکه برمبنای دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش این رشته تاکنون پذیرش دانشجو نداشته است و دانشگاه اراک اولین دانشگاه کشور در جذب دانشجو با عنوان مهندسی سیستمهای محیط زیست است، اظهار کرد: حداقل ضوابطی که برای ایجاد این رشته ها وجود دارد ۱ دانشیار و مرتبط و ۳ استادیار مرتبط است با همکاری گروه‌های مختلف دانشگاه کار گروهی برای تاسیس این رشته تشکیل شد.
وی از افزودن چهار رشته جدید میان رشته ای دیگر تا ابتدای سال آتی خبر داد و گفت: رشته های سیستم های انرژی، ریز زیست فناوری، رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و مهندسی بازرسی فنی با توجه به نیاز منطقه ای به زودی به جمع رشته های دانشگاه اراک اضافه خواهد شد.

آدرس کوتاه :