رشته های علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا و علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای در مقطع کارشناسی ارشد در جمع رشته های دانشگاه اراک قرار گرفت

رشته های علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا و علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای در مقطع کارشناسی ارشد در جمع رشته های دانشگاه اراک قرار گرفت

دکتر محمد سلیمان نژاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت : شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مجوز پذیرش دانشجو در رشته های علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا و علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای

 در مقطع کارشناسی ارشد را صادر کرده است و متقاضیان می‌توانند در آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ این رشته را انتخاب کنند.