رقابت بیش از 5600 داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در استان

هم زمان با سراسر کشور

رقابت بیش از 5600 داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در استان

بیش از 5600 داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش صبح پنجشنبه12 مرداد با هم به رقابت پرداختند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک دکتر شاه منصوری نماینده سازمان سنجش در دانشگاه اراک  در حاشیه بازدید از محل برگزاری آزمون در دانشگاه اراک گفت: در این آزمون بیش از 5 هزار و ششصد نفر در سه شهرستان اراک،ساوه . خمین با نسبت جمعیتی 74در صد خانم و 26 درصد آقا با هم به رقابت پرداختند .

وی افزود:در اراک 3700 داوطلب در هشت حوزه امتحانی در دانشگاه اراک،در شهرستان ساوه 1200داوطلب و در شهرستان خمین 600 داوطلب با هم به رقابت پرداختند.

آدرس کوتاه :