رقابت ۱۸ هزار و ۴۵۹ داوطلب آزمون سراسری در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

رقابت ۱۸ هزار و ۴۵۹ داوطلب آزمون سراسری در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک دکتر مجتبی ذوالفقاری در حاشیه برگزاری مرحله دوم آزمون سراسری سال1402 گفت: آزمون سراسری طی دو روز و چهار نوبت برگزار شد که دو هزار و ۲۳۸ داوطلب گروه علوم انسانی و هزار و ۲۵۹ داوطلب گروه ریاضی آغاز کننده آزمون سراسری در شهر اراک و استان مرکزی در نوبت صبح چهارشنبه 14 تیر ماه بودند.

دکتر ذوالفقاری افزود: در نوبت عصر چهارشنبه نیز ۵۲۳ داوطلب گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری شرکت کردند و در نوبت صبح پنج شنبه  15 تیر ماه نیز چهار هزار و ۳۹۰ داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی با هم به رقابت پرداختند.

وی گفت:۹۰۰ داوطلب گروه زبان خارجه هم در نوبت عصر پنجشنبه در آزمون سراسری شهرستان اراک شرکت  کردند.