رقابت ۳۲تیم در مسابقات دارت المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر کشور

گزارش تصویری

رقابت ۳۲تیم در مسابقات دارت المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در ششمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان کشور ۳۲تیم با هم به رقابت پرداختند.

در این مسابقات ۳۲ تیم در ۸ گروه ۴ تیمی با هم به رقابت می پردازند که در نهایت دو تیم برترهر گروه به مرحله حذفی راه پیدا می کنند.

آدرس کوتاه :